Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Uncategorized Skelbiama atranka informacinių technologijų mokytojo pareigoms užimti

Skelbiama atranka informacinių technologijų mokytojo pareigoms užimtiPrienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką informacinių technologijų mokytojo pareigoms eiti. Darbo krūvis – 7 savaitinės pamokos. Darbo sutartis sudaroma terminuota.

Darbo pobūdis: informacinių technologijų mokytojas ruošiasi pamokoms, pasirenka pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, padeda mokiniams formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos, saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius, lavina gebėjimą jais vadovautis, moko mokinius darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, susitelkimo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis pedagoginis išsilavinimas (informacinių technologijų mokytojo kvalifikacija).
 • atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
 • gebėti vykdyti mokytojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 1. Pretendentas siekiantis dirbti informacinių technologijų mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
 2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4. gyvenimo aprašymą.

 1. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 2. Privalumas – darbo patirtis.
 3. Pretendentas iki 2018 m. sausio 24 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, nuo 2018-01-10 iki 2018-01-24, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.
 4. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio laiką ir datą bei dalyvavimą pokalbyje kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas telefonu.
 5. Informacija apie atranką laimėjusį asmenį pateikiama žodžiu po pokalbių su visais pakviestais pretendentais.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Related Post