Mokytojų sąrašas

Gimnazijos mokytojai

 1. Ambrulevičienė Alina geografijos mokytoja;
 2. Andrulevičienė Jurgita matematikos mokytoja;
 3. Arbačiauskienė Eimantė lietuvių kalbos mokytoja;
 4. Baranauskienė Aldona technologijų mokytoja;
 5. Beikauskienė Jadvyga šokių mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja;
 6. Brazaitytė Kristina anglų kalbos mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja;
 7. Budžiulienė Regina pradinio ugdymo mokytoja;
 8. Chodiuškinė Eglė lietuvių kalbos mokytoja;
 9. Dambrauskaitė Eglė ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 10. Dereškevičienė Rita biologijos mokytoja;
 11. Dranginienė Jurgita fizinio ugdymo mokytoja;
 12. Dukynienė Elona fizikos ir informacinių technologijų mokytoja;
 13. Gerulaitienė Irma bibliotekininkė;
 14. Grėbliauskaitė Monika ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 15. Jasūdienė Rasa priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 16. Joneliūnienė Janina pradinio ugdymo ir tikybos mokytoja;
 17. Juodienė Rita pradinio ugdymo mokytoja;
 18. Jurkšaitė Loreta vokiečių kalbos mokytoja;
 19. Karalevičienė Janė rusų kalbos mokytoja;
 20. Kereišienė Gintarija muzikos mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja;
 21. Krasauskienė Vilija matematikos ir ekonomikos mokytoja;
 22. Kurtinaitienė Laima ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 23. Kvietkauskinė Dalytė chemijos mokytoja;
 24. Liutkienė Eglė pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 25. Losevaitė Edita istorijos mokytoja;
 26. Macijauskienė Daiva fizinio ugdymo mokytoja;
 27. Maksvytienė Evita anglų kalbos mokytoja;
 28. Mikušauskienė Laima istorijos ir etikos mokytoja;
 29. Petkevičienė Valė pradinio ugdymo mokytoja;
 30. Raškevičienė Odeta pradinio ugdymo mokytoja;
 31. Sabaliauskaitė Kristina anglų kalbos mokytoja;
 32. Sakalavičienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 33. Sakalavičienė Vilma pradinio ugdymo mokytoja;
 34. Skrinskienė Ingrida lietuvių kalbos mokytoja;
 35. Stanelytė Jolita ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 36. Starkus Saulius technologijų ir dailės mokytojas;
 37. Sventickienė Alvyra ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 38. Venclovienė Daiva vokiečių kalbos mokytoja;
 39. Žukauskienė Jolita matematikos mokytoja.