Mokytojų sąrašas

Mokytojų sąrašas

Eil. Nr. Mokytojo vardas ir pavardė Dėstomas dalykas  
 1. Ambrulevičienė Alina Geografijos mokytoja  
 2. Baranauskienė Aldona Technologijų mokytoja  
 3. Beikauskienė Jadvyga Šokių mokytoja  
 4. Bereišienė Akvilė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko auginimo atostogose)  
 5. Brazaitytė Kristina Anglų kalbos mokytoja  
 6. Budžiulienė Regina Pradinio ugdymo mokytoja  
 7. Dranginienė Jurgita Fizinio ugdymo mokytoja  
 8. Dukynienė Elona Fizikos ir informacinių technologijų mokytoja  
 9. Gerulaitienė Irma Bibliotekininkė  
 10. Jankauskaitė Laima Rusų kalbos mokytoja  
 11. Jasaitienė Ona – Zofija Biologijos mokytoja  
 12. Jasūdienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  
 13. Joneliūnienė Janina Tikybos mokytoja  
 14. Juodienė Rita Pradinio ugdymo mokytoja  
 15. Jurkšaitė Loreta Vokiečių kalbos mokytoja  
 16. Kabišaitienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
 17. Karalevičienė Janė Rusų kalbos mokytoja  
 18. Kereišienė Gintarija Muzikos mokytoja  
 19. Keturakienė Eglė Lietuvių kalbos mokytoja  
 20. Krasauskienė Vilija  Matematikos ir ekonomikos mokytoja  
 21. Kurtinaitienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
 22. Kvietkauskienė Dalytė Chemijos mokytoja  
 23. Liutkienė Eglė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  
 24. Losevaitė Edita Istorijos mokytoja  
 25. Macijauskienė Daiva Fizinio ugdymo mokytoja  
 26. Maksvytienė Evita Anglų kalbos mokytoja  
       
 27. Mikušauskienė Laima Etikos mokytoja  
 28. Miliūnienė Eglė Meninio ugdymo pedagogė (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)  
 29. Petkevičienė Valė Pradinio ugdymo mokytoja  
 30. Raškevičienė Odeta Pradinio ugdymo mokytoja  
 31. Rukšėnas Antanas Fizikos mokytojas  
 32. Rukšėnienė Zita Matematikos mokytoja  
 33. Sabaliauskaitė Kristina Anglų kalbos mokytoja  
 34. Sakalavičienė Gražina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
 35. Sakalavičienė Vilma Pradinio ugdymo mokytoja  
 36. Stanelytė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
 37. Starkus Saulius Technologijų ir dailės mokytojas  
 38. Sventickienė Alvyra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
 39. Šadagytė Deimantė Matematikos ir informacinių technologijų  mokytoja  

40.           Šuminaitė-Cimermonienė Inga    Lietuvių kalbos mokytoja

42.            Venclovienė Daiva                          Vokiečių kalbos mokytoja

43.            Vrubliauskienė Aušra                     Lietuvių kalbos mokytoja