Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos nariai:

  1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Jurkšaitė (7 kab.);
  2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Krasauskienė (7 kab.);
  3. Socialinė pedagogė Nijolė Spūdienė (9 kab.);
  4. Psichologė Evelina Tiščenkienė (18 kab.);
  5. Visuomenės sveikatos specialistė Monika Marusevičienė (52 kab.);
  6. Specialioji pedagogė Eglė Liukienė (14 kab.);
  7. Logopedė Irma Gerulaitienė (16a kab.).

Kilus klausimams galite kreiptis:

  • bendruoju gimnazijos telefonu Nr. 8-319-61202;
  • paštu mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt.