Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Gimnazijos 100 metų sukakties jubiliejaus minėjimas

Gimnazijos 100 metų sukakties jubiliejaus minėjimas

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija spalio mėn. 19 d. šventė gimnazijos 100 metų jubiliejų. Tai ilgo, prasmingo, kūrybingo gyvenimo kelias. Šia iškilminga proga gimnazijoje vyko daug šventinių renginių. Spalio mėn. 19 d. 12 val. į Veiverių Šv. Liudviko bažnyčią rinkosi mokiniai, mokytojai, svečiai. Buvo aukojamos Šv. Mišios  už gimnazijos bendruomenę. Po Šv. Mišių  Veiverių šaulių namuose vyko iškilmingas šventinis minėjimas.

Sklaidome gimnazijos veiklos istoriją, tarsi mozaiką dėliojame praeities įvykius. 1919 m. spalio 1 d. Veiverių mokytojų seminarijos patalpose įkurta valstybinė progimnazija, joje buvo 3 klasės, mokėsi apie 40 mokinių. Visi, norintys mokytis, privalėjo išlaikyti stojamuosius egzaminus. 1925 m. mokyklai suteiktas Tomo Ferdinando Žilinsko, žymaus Lietuvos pedagogo, Veiverių mokytojų seminarijos patriarcho, vardas. 1941 m. progimnazija pavadinta  Veiverių gimnazija. Mokslas buvo mokamas. Drausmė buvo labai griežta. Buvo rengiami literatūros vakarai, dailiojo skaitymo konkursai, įvairios parodos, buvo mokoma netgi dailiojo čiuožimo. 1944 m.  Veiverių gimnazijoje mokslas tęsėsi. Trūko mokymo priemonių, dažnai praskrisdavo priešų lėktuvai, bet mokykla veikė, nors ir nešildomose patalpose. Tais pačiais metais mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Mokyklai Tomo Ferdinando Žilinsko vardas sugrąžintas tik 1989 m. Gimnazijos statusas suteiktas 2006 m. Istorijos mokytoja Edita Losevaitė, remdamasi gimnazijos archyvo medžiaga, supažindino su  gimnazijos istorija, mokinių elgesio ir tvarkos taisyklėmis tarpukario, karo metais.

Gimnazijos mokinius, mokytojus, svečius sveikino gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė. Direktorė pasidžiaugė nuveiktais darbais, linkėjo ir toliau telktis prasmingiems darbams. Gimnazijos bendruomenę sveikino LR žemės ūkio ministras Andrius Palionis, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Prienų rajono tarybos nariai, Prienų rajono švietimo ugdymo įstaigų vadovai, Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas, miestelio medicinos darbuotojų atstovai, buvę mokiniai, mokytojai, kiti šventės svečiai.

Gimnazija darbais, mokinių rezultatais sukūrė savo sėkmės istoriją. Ar gali būti mokytojui geresnis padėkos žodis nei prisimenant mokinius, garsėjančius visoje Lietuvoje? Gimnazijos bendruomenę sveikino biologas, gamtininkas, rašytojas Selemonas Paltanavičius:  „Mokyklą prisimenu su nostalgija. Mokantis šioje mokykloje, su mokykla ir mokytojais reikėjo elgtis pagarbiai, juk kitaip ir negalėjo būti , buvo girdėta Mokytojų seminarijos istorija. Visa tai džiugino.“  Socialinių mokslų daktaras Renaldas Gudauskas palinkėjo  ir toliau išlikti pavyzdine ugdymo, auklėjimo ir švietimo institucija, kuri dovanotų Lietuvai prasmingą ateities perspektyvą. Buvusi mokinė Astrida Miceikienė , socialinių mokslų daktarė, šimtmečio proga linkėjo mokytojams kūrybinio polėkio, gimnazistams- didelių ambicijų, o gimnazijai būti šviesos , kūrybiškumo židiniu, į kurį visada norėtųsi sugrįžti. Klebonas Kazimieras Skučas pasidžiaugė, kad ši mokykla iki šiol gyva, jog per šimtą metų parengė tiek daug šviesuolių. Prisimindamas skaudžius praeities įvykius, mokytojų trėmimą į Sibirą, palinkėjo, kad mokykloje visada išliktų gyva tautinė, patriotinė, religinė dvasia. Džiugu, kad gimnazija buvusiems mokiniams yra ta vieta, į kurią norisi sugrįžti, kuri atgyja jų prisiminimuose ir po daugelio metų. Čia jie svajojo, mylėjo ir buvo mylimi. Todėl buvę mokiniai,  atvykę į gimnazijos rūmus, atvėrusius jiems duris į didįjį gyvenimo kelią, galėjo pasakyti: “Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu“ (Just. Marcinkevičius).  Turbūt visi, sėdintys salėje, mintijome: gimnazija įdiegė savo ugdytiniams pagarbą žmogui, meilės Tėvynei jausmą. Dainomis ir šokiais  gimnazijos bendruomenę sveikino gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Daug sveikinimų, šiltų žodžių, gėlių- tokia šventinė atmosfera tvyrojo salėje šventinio renginio metu. Po šventinio minėjimo visi iškilmingos šventės dalyviai rinkosi į gimnaziją aplankyti „Gimnazijos 100- mečio parodos“  ekspoziciją. Užsuko į gimnazijos muziejų, apžiūrėjo senų dienynų parodą, naująjį Selemono Paltanavičiaus biologijos kabinetą, rašytojos Bronės Buivydaitės biblioteką, apžiūrėjo  fotografijų parodą „Gimnazija vakar ir šiandien“, įžymių žmonių alėją, mokytojo R. M. Ermošenkos stendą, pasigrožėjo jaukia gimnazijos aplinka. Pasėdėjo mokykliniame suole, džiaugėsi ir jautė vienas kito šypsenas, žvilgsnius ir širdis…

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai jau 100, dar tik 100…