Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė

Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė:

  1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Jurkšaitė;
  2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Jakutė;
  3. Mokytoja Edita Losevaitė;
  4. Mokytoja Vilija Krasauskienė;
  5. Mokyoja Valė Petkevičienė.