Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Aktuali informacija dėl Covid-19

Aktuali informacija dėl Covid-19

Izoliacijos tvarkos algoritmai pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas besimokantiems vaikams, mokiniams ir darbuotojams

Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmas nuo lapkričio 17 d.

AKTUALI INFORMACIJA TĖVAMS APIE UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINĄSIAS SĄLYGAS DĖL COVID – 19 LIGOS PREVENCIJOS

Siekiant  užtikrinti mokinių srautų reguliavimą, mokiniai į mokyklą įleidžiami per du įėjimus.

Prie durų įrengti temperatūrą matuojantys ir rankas dezinfekuojantys įrenginiai. Valytojos stebi, ar teisingai dezinfekuojamos rankos ir matuojama temperatūra.

Prieš pamokas visi kabinetai ir klasės yra išvėdinami. Pasibaigus kiekvienai pamokai, mokytojas atidaro langą vėdinimui ir užrakina klasę.

Mokiniai į valgyklą eina suskirstyti į srautus tik jiems nustatytu laiku. Mokinių valgymo metu visi dažnai liečiami paviršiai valomi dezinfekuojančiu valikliu.

Į mokyklos kiemelius 1-4 klasių mokiniai eina prižiūrimi mokytojų. Vyresnių klasių mokiniai turi galimybę pertraukų metu išeiti į vidinį kiemelį.

5-12 klasių mokiniai privalo dėvėti medicinines kaukes.

Gimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas  vadovaujantis  Operacijų vadovo sprendimais:

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/operaciju-vadovo-sprendimai

COVID-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose

Nuo rugsėjo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (lrv.lt)