Vizija

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos vizija:

Seneka yra sakęs: „Kai žmogus nežino, į kurį uostą plaukia, joks vėjas nebus palankus“. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija sąžiningai ir atsakingai atlikdama savo funkcijas, padeda kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui surasti savo uostą, nes tai aktyvi, kūrybišką aplinką ir pagarbų tarpusavio bendravimą bei efektyvų bendradarbiavimą sukūrusi mokykla, ugdanti mokiniuose bendražmogiškas vertybes, nuolat besimokanti ir tobulėjanti organizacija.