Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) prisideda prie nacionalinių strateginių švietimo prioritetų įgyvendinimo ir vykdo projektus, finansuojamus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir LR Vyriausybės lėšomis. Projektus inicijuoja ŠMM. Projektus vykdo ŠAC kartu su partneriais (savivaldybėmis, švietimo centrais, aukštojo mokslo įstaigomis ir pan.).

 Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/