Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai 

 1. Ambrulevičienė Alina geografijos mokytoja;
 2. Baranauskienė Aldona technologijų mokytoja;
 3. Beikauskienė Jadvyga šokių mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja;
 4. Chodiuškinė Eglė lietuvių kalbos mokytoja;
 5. Dambrauskaitė Eglė ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 6. Dereškevičienė Rita biologijos mokytoja;
 7. Dranginienė Jurgita fizinio ugdymo mokytoja;
 8. Dukynienė Elona fizikos ir informacinių technologijų mokytoja;
 9. Gerulaitienė Irma bibliotekininkė;
 10. Grėbliauskaitė Monika ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 11. Jasūdienė Rasa priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 12. Joneliūnienė Janina tikybos mokytoja;
 13. Jurkšaitė Loreta vokiečių kalbos mokytoja;
 14. Karalevičienė Janė rusų kalbos mokytoja;
 15. Kereišienė Gintarija muzikos mokytoja;
 16. Kleniauskaitė Milana pradinio ugdymo mokytoja;
 17. Krasauskienė Vilija matematikos ir ekonomikos mokytoja;
 18. Kurtinaitienė Laima ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 19. Kvietkauskinė Dalytė chemijos mokytoja;
 20. Liutkienė Eglė pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 21. Losevaitė Edita istorijos mokytoja;
 22. Macijauskienė Daiva fizinio ugdymo mokytoja;
 23. Maksvytienė Evita anglų kalbos mokytoja;
 24. Mikušauskienė Laima istorijos ir etikos mokytoja;
 25. Petkevičienė Valė pradinio ugdymo mokytoja;
 26. Raškevičienė Odeta pradinio ugdymo mokytoja;
 27. Rukšėnienė Zita matematikos mokytoja;
 28. Sabaliauskaitė Kristina anglų kalbos mokytoja;
 29. Sakalavičienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 30. Sakalavičienė Vilma pradinio ugdymo mokytoja;
 31. Skrinskienė Ingrida lietuvių kalbos mokytoja;
 32. Stanelytė Jolita ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 33. Starkus Saulius technologijų ir dailės mokytojas;
 34. Sventickienė Alvyra ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 35. Venclovienė Daiva vokiečių kalbos mokytoja;
 36. Žukauskienė Jolita matematikos mokytoja.
   

Klasių vadovai

Eil. Nr. Klasė Mokytojo vardas pavardė
1. PUG Ežiukai-1 Rasa Jasūdienė
2. PUG Ežiukai-2 Eglė Dambrauskaitė
3. 1 kl. Rasa Pačėsienė
4. 2 kl. Odeta Raškevičienė
5. 3a kl. Vilma Sakalavičienė
6. 3b kl. Eglė Liutkienė
7. 4a kl. Milana Kleniauskaitė
8. 4b kl. Valė Petkevičienė
9. 5 kl. Jolita Žukauskienė
10. 6 kl. Gintarija Kereišienė
11. 7 kl. Jurgita Dranginienė
12. 8 kl. Daiva Macijauskienė
13. Ig kl. Alina Ambrulevičienė
14. IIg kl. Nijolė Spūdienė
15. IIIg kl. Ingrida Skrinskienė, Saulius Starkus
16. IVg kl. Kristina Sabaliauskaitė