Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai 

 1. Ambrulevičienė Alina geografijos mokytoja;
 2. Andrulevičienė Jurgita matematikos mokytoja;
 3. Arbačiauskienė Eimantė lietuvių kalbos mokytoja;
 4. Baranauskienė Aldona technologijų mokytoja;
 5. Beikauskienė Jadvyga šokių mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja;
 6. Brazaitytė Kristina anglų kalbos mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja;
 7. Budžiulienė Regina pradinio ugdymo mokytoja;
 8. Chodiuškinė Eglė lietuvių kalbos mokytoja;
 9. Dambrauskaitė Eglė ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 10. Dereškevičienė Rita biologijos mokytoja;
 11. Dranginienė Jurgita fizinio ugdymo mokytoja;
 12. Dukynienė Elona fizikos ir informacinių technologijų mokytoja;
 13. Gerulaitienė Irma bibliotekininkė;
 14. Grėbliauskaitė Monika ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 15. Jasūdienė Rasa priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 16. Joneliūnienė Janina pradinio ugdymo ir tikybos mokytoja;
 17. Juodienė Rita pradinio ugdymo mokytoja;
 18. Jurkšaitė Loreta vokiečių kalbos mokytoja;
 19. Karalevičienė Janė rusų kalbos mokytoja;
 20. Kereišienė Gintarija muzikos mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja;
 21. Krasauskienė Vilija matematikos ir ekonomikos mokytoja;
 22. Kurtinaitienė Laima ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 23. Kvietkauskinė Dalytė chemijos mokytoja;
 24. Liutkienė Eglė pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 25. Losevaitė Edita istorijos mokytoja;
 26. Macijauskienė Daiva fizinio ugdymo mokytoja;
 27. Maksvytienė Evita anglų kalbos mokytoja;
 28. Mikušauskienė Laima istorijos ir etikos mokytoja;
 29. Petkevičienė Valė pradinio ugdymo mokytoja;
 30. Raškevičienė Odeta pradinio ugdymo mokytoja;
 31. Sabaliauskaitė Kristina anglų kalbos mokytoja;
 32. Sakalavičienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 33. Sakalavičienė Vilma pradinio ugdymo mokytoja;
 34. Skrinskienė Ingrida lietuvių kalbos mokytoja;
 35. Stanelytė Jolita ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 36. Starkus Saulius technologijų ir dailės mokytojas;
 37. Sventickienė Alvyra ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 38. Venclovienė Daiva vokiečių kalbos mokytoja;
 39. Žukauskienė Jolita matematikos mokytoja.
   

Klasių vadovai

Eil. Nr. Klasė Mokytojo vardas pavardė
1. PUG „Ežiukai“ Rasa Jasūdienė
2. 1A kl.  Odeta Raškevičienė
3. 1B kl. Janina Joneliūnienė
4. 2A kl. Vilma Sakalavičienė
5. 2B kl. Eglė Liutkienė
6. 3A kl. Rita Juodienė
7. 3B kl. Valė Petkevičienė
8. 4 kl. Regina Budžiulienė
9. 5 kl. Gintarija Kereišienė
10. 6 kl. Jurgita Dranginienė
11. 7 kl. Daiva Macijauskienė
12. 8 kl. Alina Ambrulevičienė
13. Ig kl. Nijolė Spūdienė
14. IIgA kl. Saulius Starkus
15. IIgB kl. Ingrida Skrinskienė
16. IIIg kl. Kristina Sabaliauskaitė
17. IVg kl. Edita Losevaitė