Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai 

 1. Ambrulevičienė Alina geografijos mokytoja;
 2. Baranauskienė Aldona technologijų mokytoja;
 3. Beikauskienė Jadvyga šokių mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja;
 4. Chodiuškinė Eglė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
 5. Černauskienė Laima technologijų mokytoja;
 6. Dambrauskaitė Eglė  pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 7. Dereškevičienė Rita biologijos mokytoja;
 8. Dranginienė Jurgita fizinio ugdymo mokytoja;
 9. Dukynienė Elona fizikos ir informacinių technologijų mokytoja;
 10. Gerulaitienė Irma bibliotekininkė;
 11. Grėbliauskaitė Monika ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 12. Jasūdienė Rasa priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 13. Joneliūnienė Janina pradinio ugdymo ir tikybos mokytoja;
 14. Jurkšaitė Loreta vokiečių kalbos mokytoja;
 15. Karalevičienė Janė rusų kalbos mokytoja;
 16. Kereišienė Gintarija muzikos mokytoja;
 17. Kleniauskaitė Milana pradinio ugdymo mokytoja;
 18. Krasauskienė Vilija matematikos ir ekonomikos mokytoja;
 19. Kurtinaitienė Laima ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 20. Kvietkauskinė Dalytė chemijos mokytoja;
 21. Liutkienė Eglė pradinio ugdymo mokytoja;
 22. Losevaitė Edita istorijos mokytoja;
 23. Macijauskienė Daiva fizinio ugdymo mokytoja;
 24. Maksvytienė Evita anglų kalbos mokytoja;
 25. Petkevičienė Valė pradinio ugdymo mokytoja;
 26. Sabaliauskaitė Kristina anglų kalbos mokytoja;
 27. Sakalavičienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 28. Sakalavičienė Vilma pradinio ugdymo mokytoja;
 29. Skrinskienė Ingrida lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
 30. Stanelytė Jolita ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 31. Starkus Saulius technologijų ir dailės mokytojas;
 32. Sventickienė Alvyra ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 33. Venclovienė Daiva vokiečių kalbos mokytoja;
 34. Žukauskienė Jolita matematikos mokytoja.
   

Klasių vadovai

Eil. Nr. Klasė Mokytojo vardas pavardė
1. PUG Ežiukai-1 Rasa Jasūdienė
2. PUG Ežiukai-2 Eglė Dambrauskaitė
3. 1 kl. Valė Petkevičienė
4. 2 kl. Rasa Pačėsienė
5. 3a kl. Milana Kleniauskaitė
6. 3b kl. Janina Joneliūnienė
7. 4a kl. Vilma Sakalavičienė
8. 4b kl. Eglė Liutkienė
9. 5a kl. Eglė Chodiuškienė
10. 5b kl. Edita Losevaitė
11. 6 kl. Jolita Žukauskienė
12. 7 kl. Gintarija Kereišienė
13. 8 kl. Jurgita Dranginienė
14. Ig kl. Daiva Macijauskienė
15. IIg kl. Alina Ambrulevičienė
16. IIIg kl. Nijolė Spūdienė
17. IVg kl. Saulius Starkus