Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai 

Ambrulevičienė Alina Geografijos mokytoja
Baranauskienė Aldona Technologijų mokytoja
Beikauskienė Jadvyga  Šokių mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Bereišienė Akvilė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Brazaitytė Kristina Anglų kalbos mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Budžiulienė Regina Pradinio ugdymo mokytoja
Dereškevičienė Rita Biologijos mokytoja
Dranginienė Jurgita Fizinio ugdymo mokytoja
Dukynienė Elona Fizikos ir informacinių technologijų mokytoja
Gerulaitienė Irma Bibliotekininkė
Jasūdienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Joneliūnienė Janina Priešmokyklinio ugdymo ir tikybos mokytoja
Juodienė Rita Pradinio ugdymo mokytoja
Jurkšaitė Loreta Vokiečių kalbos mokytoja
Kabišaitienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kandrotieniė Renata Matematikos mokytoja
Karalevičienė Janė Rusų kalbos mokytoja
Kereišienė Gintarija Muzikos mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Keturakienė Eglė Lietuvių kalbos mokytoja
Krasauskienė Vilija Matematikos ir ekonomikos mokytoja
Kurtinaitienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kvietkauskinė Dalytė Chemijos mokytoja
Liutkienė Eglė Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Losevaitė Edita Istorijos mokytoja
Macijauskienė Daiva Fizinio ugdymo mokytoja
Maksvytienė Evita Anglų kalbos mokytoja
Mikušauskienė Laima Istorijos ir etikos mokytoja
Petkevičienė Valė Pradinio ugdymo mokytoja
Raškevičienė Odeta Pradinio ugdymo mokytoja
Sabaliauskaitė Kristina Anglų kalbos mokytoja
Sakalavičienė Gražina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Sakalavičienė Vilma Pradinio ugdymo mokytoja
Skrinskienė Ingrida 

Stanelytė Jolita

Lietuvių kalbos mokytoja 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Starkus Saulius Technologijų ir dailės mokytojas
Sventickienė Alvyra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Venclovienė Daiva Vokiečių kalbos mokytoja
Vrubliauskienė Aušra Lietuvių kalbos mokytoja
Žukauskienė Jolita Matematikos mokytoja

Klasių vadovai

 

Eil. Nr. Klasė Mokytojo vardas pavardė
1. PUG „Ežiukai 1“ Rasa Jasūdienė
2. PUG „Ežiukai 2“ Janina Joneliūnienė
3. 1A kl. Vilma Sakalavičienė
4. 2A kl. Rita Juodienė
5. 2B kl. Valė Petkevičienė
6. 3 kl. Regina Budžiulienė
7. 4 kl. Odeta Raškevičienė
8. 5 kl. Jurgita Dranginienė
9. 6A kl.  Daiva Macijauskienė
10. 6B kl.  Daiva Macijauskienė
11. 7 kl. Alina Ambrulevičienė
12. 8 kl. Nijolė Spūdienė
13. IgA kl. Saulius Starkus
14. IgB kl. Ingrida Skrinskienė
15. IIg kl. Kristina Sabaliauskaitė
16. IIIg kl. Edita Losevaitė
17. IVg kl. Gintarija Kereišienė