Metodinė taryba

Gimnazijoje veikia Metodinė taryba – mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą.

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai –  užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją, padėti mokytojui pasirengti atestacijai.

Gimnazijos metodinė taryba

Pirmininkė: Rita Juodienė (Pradinio ugdymo metodinė grupė)

Nariai:

Daiva Macijauskienė (Klasių vadovų metodinė grupė);

Evita Maksvytienė (Kalbų metodinė grupė);

Elona Dukynienė (Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė);

Saulius Starkus (Socialinių mokslų, kūno kultūros, menų ir technologijų metodinė grupė);

Jolita Stanelytė (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė).