Metodinė taryba

Gimnazijoje veikia Metodinė taryba – mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą.

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai –  užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją, padėti mokytojui pasirengti atestacijai.

Gimnazijos metodinė taryba

Pirmininkė:

Kristina Sabaliauskaitė (Kalbų metodinė grupė);

Nariai:

Nijolė Spūdienė (Klasių vadovų metodinė grupė);

Antanas Rukšėnas (Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė);

Alina Ambrulevičienė (Socialinių mokslų, kūno kultūros, menų ir technologijų metodinė grupė);

Regina Budžiulienė (Pradinio ugdymo metodinė grupė);

Gražina Sakalavičienė (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė).