Muziejus

VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJOS MUZIEJUS

Veiverių  valstybinė komercinė progimnazija buvo įkurta 1919 m. spalio 1 d. buvusiuose Veiverių mokytojų seminarijos rūmuose. 1925 m. jai suteiktas ilgamečio Veiverių mokytojų seminarijos mokytojo Tomo Žilinsko vardas. Tais pačiais metais progimnazija buvo perorganizuota į 8-ių klasių komercinę gimnaziją. Klasių bei mokinių skaičius augo. 1941 m. sovietinė valdžia mokyklai Tomo Žilinsko vardą panaikino, tačiau dar 1941-1950 metais mokykla turėjo gimnazijos statusą.

1989 m. Veiverių vidurinė mokykla šventė 70 – ties metų jubiliejų, mokyklai sugrąžintas Tomo Žilinsko vardas.  Tais pačiais metais mokytoja – kraštotyrininkė Salomėja Tamošaitienė įkuria Tomo Žilinsko memorialinį muziejų, kuriame buvo renkami ir eksponuojami eksponatai apie šio įžymaus pedagogo gyvenimą ir pedagoginę veiklą Veiverių mokytojų seminarijoje bei Tomo Žilinsko gimines ir jų geneologiją, kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Muziejus buvo praturtintas ir kita įvairia kraštotyrine medžiaga (liaudies buities eksponatais, rankdarbiais ir pan.).

Apie 2200 eksponatų buvo saugoma mokyklos kraštotyros visuomeniniame muziejuje, kurio įkūrimo pradžia  – 1977 m. Šio muziejaus pradininkas – istorijos mokytojas A. Gelžinis. Pagrindinė eksponatų dalis surinkta iš Veiverių miestelio bei aplinkinių kaimų gyventojų. Mokinių tėvai, giminės, kaimynai noriai padovanodavo muziejui jiems nereikalingus, pasenusius namų apyvokos daiktus, kurie priminė žmonių buitį prieš šimtą ir daugiau metų. Čia buvo saugoma mokinių bei mokytojų surinkta kraštotyrinė medžiaga, ruošiami darbai rajoninėms ir respublikinėms parodoms, buvo vedamos istorijos pamokos, organizuojamos ekskursijos.

Vėliau muziejus buvo prijungtas prie Veiverių krašto istorijos muziejaus. Dauguma eksponatų buvo perduoti saugoti Prienų krašto muziejui arba Veiverių krašto istorijos muziejui.

2015 m. Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje vėl atgijo muziejus. Gimnazija gavo A.P.P.L.E. (Amerikos profesionalai į talką Lietuvos mokyklai) finansavimą projektui „Veiverių istorija gimnazijoje“ įgyvendinti. Didžiausias pasikeitimas – kitokios istorijos pamokos gimnazijoje. Atgaivintas ir prikeltas gimnazijos muziejus, atnaujintos ir restauruotos jo patalpos, inventorius, sutvarkyti istoriniai dokumentai apie Veiverių krašto praeitį ir mokytojų tėvu vadinamą Tomą Ferdinandą Žilinską. Šiandien muziejus gimnazijoje, visų pirma, –  netradicinė erdvė, kurioje vyksta  ne tik istorijos pamokos,  bet ir  edukaciniai projektai „Senoji mokykla ir raštas“, „Valstybės simboliai“, „Senieji vadovėliai“, „Margučiai“, „Užgavėnių kaukių gamyba“ ir kt.

Gimnazijoje išlikusių eksponatų dalis  pasakoja apie Tomo Žilinsko gyvenimą, veiklą, jo gimines. Iš unikalių eksponatų yra išlikę senieji mokykliniai vadovėliai, sukaupta kraštotyrinė medžiaga apie Veiverių miestelį, senosios fotografijos ir albumai apie Veiverių miestelio gyventojus, buvusius mokytojus ir mokinius. Taip pat yra senųjų rakandų, namų apyvokos daiktų. Muziejuje saugomi mokyklos mokinių laimėtos taurės ir diplomai sporto varžybose, buvusių mokinių – mokyklos  Prezidentų, rankų įspaudai modeline. Muziejuje kaupiami ir saugomi  baigusių gimnaziją abiturientų laidų nuotraukų albumai.