Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Uncategorized Skelbiama atranka direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Skelbiama atranka direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimtiPrienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V-16 „Dėl konkurso paskelbimo direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti “Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia konkursą mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (0,25 etatas).

Darbo pobūdis:

Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoti renginius, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikti metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Teikti profesinę pagalbą meninio ugdymo pedagogui, specialistams, bendradarbiauti su ugdytinių tėvais. Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir veiklos įgyvendinimo ataskaitą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija. Ne mažesnis kaip trijų metų pedagoginio darbo stažas. geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. Išmanyti ikimokyklinio  ugdymo skyriaus veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus.

Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentas privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Užpildytą pretendento anketą (Pagal Aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą);
  5. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
  6. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.
  7. Pretendentų dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėmis dienomis, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildomų dokumentų pateikimo.
  8. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
  9. Informacija apie konkursą teikiama tel. 8( 319) 61202.

 

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Related Post