Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Projektas „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“

Projektas „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija dalyvauja respublikiniame projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.

Programos tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Programoje sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas, o geriausi moksleiviai ir mokytojai bus pakviesti apsilankyti Strasbūre arba Briuselyje.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo.

MEPA informacija. Lapkričio 12 d. mokykloje įvyko debatai tema „Ar ES pasiruošusi pabėgėlių integracijai?” Debatams ruošėsi IIg – IVg klasių mokiniai, kuriuos ruošė geografijos mokytoja Alina Ambrulevičienė ir istorijos mokytoja Edita Losevaitė. Mokinių pasiruošimą vertino komisija, kurią sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Krasauskienė, etikos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Laima Mikušauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aušra Vrubliauskienė ir kviestiniai svečiai iš Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos – direktoriaus pavaduotojas Artiomas Marchockis ir metodininkė Dalia Bredelienė. Debatuose I vietą laimėjo Viktoras Raila, IVg kl., II – Dovydas Niūklys, IVg kl., III – Ieva Kurtinaitytė, IIIg kl. Dėkojame mokiniams už puikų pasiruošimą, o komisijai už objektyvų vertinimą.

Lapkričio 8 d. penktadienį gimnazijoje lankėsi Europos Parlamentos narys Petras Auštrevičius. Jis susitiko su respublikinio projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ dalyviais – Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokiniais ir mokytojais, kalbėjosi apie EP veiklą bei aktualiausius politinius įvykius. Dėkojame už apsilankymą!

Vasario 25 d. mokykloje apsilankė garbus svečias – europarlamentaras Liudas Mažylis. Profesorius labai įdomiai priminė mokiniams svarbiausius mūsų valstybės istorijos faktus. Susitikimo pabaigoje padovanojo mokyklai Nepriklausomybės akto kopiją, kurią pats surado Vokietijoje, Tai jau antras parlamentaras, kuris aplanko mūsų mokyklą – lapkričio 10 dieną mokykloje viešėjo Petras Auštrevičius, kuris supažindino su ES aktualijomis. Informaciją parengė mokytoja A. Ambrulevičienė.