Administracija

Direktorė

Audronė Raibužienė

Mob. nr.  868697801

Darbo nr. (8-319) 61202

audrone.raibuziene@gmail.com ;  
direktorius@veiveriai.prienai.lm.lt
 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Loreta Jurkšaitė

Mob. nr.   861165184

Darbo nr. (8-319) 61202

loreta123j@gmail.com    

mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt  

 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilija Krasauskienė

Mob. nr. 867001511

Darbo nr. (8-319) 61202

vilija66@gmail.com;

 mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Asta Gylė

Mob. nr. 867271804

Darbo nr. (8-319) 61202

astagyle@gmail.com;

mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt 

 

Buhalterė 

Lina Bubnienė

Mob. nr.  8 610 19177

Darbo nr. (8-319) 69242
lina.bubniene@gmail.com ;

mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt

 

Raštvedė  

Daina Norkaitienė    

(8-319) 61202
mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt  

 

Raštvedė  

Laima Černauskienė   

(8-319) 61202
mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt