Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Paroda „Rudens spalvų mandala“

Paroda „Rudens spalvų mandala“

1. Prienų raj. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius, 3-5 m. „Pelėdžiukų“ grupė. Vyr. mokytoja Jurgita Deltuvienė
2. Prienų Ąžuolo progimnazijos N.Ūtos daugiafunkcis dienos centras, 3-6m. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė grupės. Mokytoja Dalė Stadalienė
2. Prienų Ąžuolo progimnazijos N.Ūtos daugiafunkcis dienos centras, 3-6m. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė grupės. Mokytoja Dalė Stadalienė

3. Prienų Ąžuolo progimnazija, 6 m. PUG. Vyr. mokytoja Ramutė Kuncevičienė

3. Prienų Ąžuolo progimnazija, 6 m. PUG. Vyr. mokytoja Ramutė Kuncevičienė
4. Prienų l/d „Gintarėlisׅ“ Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyrius „Zuikučių“ grupė. Vyr. mokytojos Marytė Janušauskienė ir mokytoja Valė Gustaitienė
5. Prienų m. lopšelis – darželis ,,Pasaka” 2-3 m. „Ančiukų“ gr. Vyr. mokytoja Violeta Butkuvienė
6. Prienų m. lopšelis – darželis ,,Pasaka” 3 m. „Ežiukų“ gr. Vyr. mokytoja Daiva Selvinavičiūtėsdr
7. Prienų m. lopšelis – darželis ,,Pasaka” 4 m. „Kiškučių“ gr. Vyr. mokytojos Dalė Savickaitė ir Audrutė Maciulevičienė
8. Prienų m. lopšelis – darželis ,,Pasaka” 4-5 m. „Pelėdžiukų“ gr. Mokytojos Loreta Bendinskienė ir Asta Struckienė
9. Prienų m. lopšelis – darželis ,,Pasaka” 2-3 m. „Žvirbliukų“ gr. Vyr. mokytojos Aušra Stankevičienė ir Jolita Balnienė
10. Prienų lopšelis darželis „Saulutė“ 3-5 m. „Kačiukų“ gr. Mokytojos Jūratė Vilkaitė – Barcelos ir Valentina Stankevičienė
11. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Šilavoto pradinio ugdymo skyrius, 5-6 m. „Boružiukų“ gr. Vyr. mokytoja Rūta Marcinkevičienė
12. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius, 1,5 -3 m. „Nykštukų“ gr., 3-5 m. „Boružiukų“ gr. Mokytojos Kristina Šaškevičienė, Rasa Jarmakienė, Danutė Valaitienė
13. Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla, 6-7 m. PUG. Mokytoja-metodininkė Virginija Deltuvienė
14. Prienų rajono Stakliškių mokykla, Pieštuvėnų ikimokyklinis skyrius, mišri „Kiškučių“ gr. Vyr. mokytoja Asta Liutvinskienė
15. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinis ugdymo skyrius
16. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Priešmokyklinio ugdymo grupė „Ežiukai“-1, Mokytoja Rasa Jasūdienė

17. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Priešmokyklinio ugdymo grupė „Ežiukai“-2, Mokytoja Eglė Dambrauskaitė