Autorius: Administratorius ADMIN

Skelbia atranka logopedo – specialiojo pedagogo pareigoms užimtiSkelbia atranka logopedo – specialiojo pedagogo pareigoms užimtiPrienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką  logopedo – specialiojo pedagogo pareigoms užimti.

Nuo liepos 1 d. galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams.Nuo liepos 1 d. galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams.Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

1.    Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (192 Eur);

2.    Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (256 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.

Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų:

1. Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo. Nurodytiems mokiniams nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos pagal gimnazijos administracijos pateiktą mokinių sąrašą.

Pastaba: Jeigu mokykloje, kurioje mokinys mokosi, iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų  gaunama informacija, kad šios paramos poreikio nėra arba, atsisakius šios paramos, atsirado poreikis mokiniui ją gauti, informuojama mokyklos administracija ar socialinė pedagogė.

Prašymo SP-11 ir pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas formos  prisegamos, neturintys galimybės atsispausdinti – formas rasite pas  gimnazijos budinčias.

Gimnazijos socialinė pedagogė Nijolė Spūdienė

Ruošk šiaudą burbuluiRuošk šiaudą burbuluiBirželio 2 d. 4 klasės mokiniai dalyvavo integruotoje veikloje ,,Ruošk šiaudą burbului“. Mokytoja Jadvyga Beikauskienė supažindino su liaudiškais dirbiniais iš šiaudų, kaip galima pasiruošti šiaudą pūsti muilo burbulams, kaip galima paruošti šiaudus kompozicijoms kartu su džiovintomis pievų gėlėmis, javų varpomis. Dėkojame Veiverių krašto tautodailininkei Gražinai Berezun už dovanotas kompozicijas. Pamoką vedė mokytojos Jadvyga Beikauskienė ir Odeta Raškevičienė

III VIETA!III VIETA!3 kl. mokinė Ugnė Daugėlaitė dalyvavo rajoniniame konkurse „Skambėk, lietuviškas žodi“, kuris vyko gegužės mėnesį. Konkurso tikslas  paskatinti domėtis lietuviško žodžio skambesiu, ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, raiškos gebėjimus.  Mokinė deklamavo Z. Gaižauskaitės eilėraštį „Apie musę troleibuse“ ir tapo III vietos nugalėtoja savo amžiaus grupėje.
SVEIKINIMAI UGNEI! 🥉
Visi dalyvių pasirodymai sudėti į vieną filmuką ir  bus paskelbti „Ąžuolo“ progimnazijos interneto svetainėje.
Specialioji pedagogė E. Liutkienė

„Stebiu. Kuriu. Analizuoju“„Stebiu. Kuriu. Analizuoju“2021-03-31 d. III g klasės mokinės Gerda ir Viktorija Meškinytės dalyvavo Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos organizuotoje respublikinėje 8–12 klasių mokinių tiriamojoje-praktinėje gamtos mokslų konferencijoje „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“ . Konferencijos metu pristatė tiriamąjį darbą ,,Bulvių fermento katalizės priklausomybės nuo temperatūros tyrimą“. Džiugu, kad tradicinį mokymą suderinę su patyriminiu ugdymu, mokymosi procesą galime padaryti įdomiu ir atliktus darbus pristatyti besidominčiai auditorijai, tuo pačiu ir pasimokyti iš kitų.

Biologijos mokytoja R. Dereškevičienė