Autorius: Administratorius ADMIN

Dėl socialinės paramosDėl socialinės paramosPriklausomai nuo gaunamų pajamų:
1.    Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (220,5 Eur);
2.    Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (294 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.
3.   Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.
Pildant pirmą kartą reikalingos šių dokumentų kopijos:

 1. tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams;
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 4. pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų;
 5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
 7. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

Prašymą dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti galima pildyti spis.lt arba gimnazijoje.  

Socialinė pedagogė

Kuriu, piešiu, tapauKuriu, piešiu, tapauPirmadienį prasidėjo pleneras „Kuriu, piešiu, tapau“. Šį kartą atidarymas buvo netradicinis. Dalyviai vyko įkvėpimo ieškoti Marijampolėje. Dalyvaudami orientaciniame žaidime susipažino su įvairiais tapybos, skulptūros darbais.  Prisigaudę minčių ir gerų emocijų dabar pluša gimnazijoje. Penktadienį sulauksim jų kūrybinių rezultatų.

Žodžiai pienių pievelėjŽodžiai pienių pievelėjVasarai pasibeldus, išsiskleidus žiedams gimnazistai susirinko pasidalinti savo poezijos žodžiu. Rytmetį visus susirinkusiuosius pasveikino ilgametė gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Alvyra Sventickienė, kuri išleido ir savo eilėraščių rinkinius. Mokytoja-poete papasakojo apie pirmuosius bandymus kurti, kas ją įkvėpė rašyti, perskaitė eiles iš naujausios savo poezijos knygos.

Mokinių žodžius, kurie suvirpino širdies gelmes ir net privertė nuriedėti ašarą, papildė muzikos garsai: gimnazijos vokalo studijos „Intermezzo“ daina, gitaros skambėjimu džiugino 8 klasės mokinys Laurynas Maksvytis, pianino ir fleitos garsais užbūrė daugkartinės Tarptautinių konkursų laureatės 7 klasės mokinė Rugilė Macijauskaitė bei buvusi gimnazijos mokinė Rusnė Sakalauskaitė. Jaunieji kūrėjai buvo apdovanoti padėkomis, poetė Alvyra Sventickienė taip pat įteikė savo poezijos knygeles Rugilei Kuraitytei (IIIg), Gvidui Padaigiui (IIIg), Modestai Tamkevičiūtei (IIbg) ir Gabijai Tiškutei (8) už jautrų ir menišką žodį.

Labai didžiuojuosi gimnazijos mokiniais, kurie svajoja, kuria ir savo mintimis dalijasi su aplinkiniais. Noriu padėkoti muzikos mokytojai Gintarijai Kereišienei bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Ingridai Skrinskienei, kurios padeda skleistis, augti jauniesiems kūrybos talentams.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Chodiuškinė

Ar gyvenime užtenka tik talento?Ar gyvenime užtenka tik talento?Birželio 15 d. mokykloje vyko pokalbis – diskusija „Ar gyvenime užtenka tik talento?“. Jame dalyvavo 5 – 8 kl. ir I – IV g. kl. mokiniai bei mokytojai. Taip pat galime pasidžiaugti, jog mūsų gimnaziją aplankė ir pokalbyje savo patirtimi dalinosi Lietuvos operos solistas (bosas) Liudas Mikalauskas. Pokalbis buvo ne tik šiltas ir linksmas, bet ir kiekvieną paskatino siekti savo tikslų ir svajonių. Kaip Liudas Mikalauskas teigė, kad visada turime stengtis būti pirmi.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja E. Arbačiauskienė

Gedulo ir vilties dienaGedulo ir vilties dienaBirželio 14-oji Lietuvos gyventojų prisiminimuose – skaudžių prisiminimų diena. Tai – Gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14-ąją prasidėjo pirmieji masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą. Gedulo ir vilties dienai atminti Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 5-8 ir I-IIIg klasių mokiniai, mokytojai dalyvavo žygyje  į  Mauručių geležinkelio stotį, iš kurios, taip pat, buvo tremiami vietinių apylinkių gyventojai.  Mauručių geležinkelio stotyje mokinius pasitiko Prienų krašto muziejaus darbuotoja Ernesta Juodsnukytė, kuri papasakojo apie trėmimus į Sibirą, paskaitė partizano rašytą laišką iš tremties. Tylos minute pagerbėme žuvusius partizanus, tremtinius, prie atminties memorialo uždegėme atminties žvakutes.

Istorijos mokytoja E. Losevaitė

Pamoka buvo skirta Gedulo ir vilties dienai atmintiPamoka buvo skirta Gedulo ir vilties dienai atmintiBirželio 10 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 5 kl. mokiniai kartu su istorijos mokytoja E. Losevaite dalyvavo Prienų krašto muziejaus organizuotoje netradicinėje pamokoje. Pamoka buvo skirta Gedulo ir vilties dienai atminti, kurios metu, taip pat, buvo pagerbta Laisvės kovotojų Lukšų šeima.

Renginio metu aplankėme paminklą Tauro apygardos partizanams bei ekspoziciją „Laisvės kovos Šilavoto krašte“, Degimų – Vilkų kautynių vietą Klebiškio miške, aplankėme Lukšų šeimos sodybą Juodbūdžio kaime, o netradicinės pamokos pabaiga vyko Veiverių Skausmo kalnelyje.

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka kitaipLietuvių kalbos ir literatūros pamoka kitaipMūsų gimnazijos mokiniai mokosi ne tik iš vadovėlių ar pratybų. Pamokos vyksta ,,kitaip”. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos – puikus įrodymas. Čia mokiniai mokosi įvairiais ir smagiais būdais, ieško kūrybinių sprendimų atrandant teksto paslaptis. Šį kartą 6 klasės mokiniai siuntė Slaptą žinią draugui. Tradicines lietuviškos abėcėlės raides paslėpė po taškeliais, brūkšneliais ir piešiniais – Morzės, Finikiečių, Hebrajų, Korintiečių, Graikų abėcėle. Abėcėlės – tai informacijos kodavimo sistema, kodinė lentelė, ilgų ir trumpų impulsų (taškų, piešinių ir brūkšnių) seka. Ši sistema skirta informacijos perdavimui. Retas, kuris žino ar prisimena, kam ji naudojama ir kas, kokiais tikslais ją sukūrė. Tik ne šeštos klasės mokiniai! Po tokių praktinių rašymo pratybų jau moka užkoduoti savo vardą bei pavardę. Ištikus nelaimei atpažintų ir patys išsiųstų pagrindinį pagalbos signalą „SOS“.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ingrida Skrinskienė

Greitasis rašymas kompiuteriuGreitasis rašymas kompiuteriuGegužės mėn. Prienų Žiburio gimnazijoje vyko rajono IT konkursas „Greitasis rašymas kompiuteriu“. Jame dalyvavo ir šie mūsų mokyklos mokiniai:

 1. Greta Kairiūkštytė,
 2. Vytis Černauskas,
 3. Justas Šapkus,
 4. Laurynas Maksvytis
 5. Vitas Kučinskas.

Visi mokiniai apdovanoti diplomais, o Justas Šapkus užėmė I vietą tarp 5-6 kl. mokinių. 

Mokytoja  E. Dukynienė 

Erasmus+ 2022Erasmus+ 2022Gimnazijos mokytojai dalyvavo „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685. Gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė Dalyvavo mokymuose „Švietimo vadyba ir lyderystė“ Kalamatoje, Graikijos respublikoje. Komandiruotės metu vyko paskaitos: švietimo vadyba; sprendimų priėmimas ir švietimo krizių valdymas; efektyvus problemų sprendimas. Mokymų metu vyko diskusijos, buvo nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, kuriami problemų sprendimų modeliai ir kt. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Jurkšaitė – „Kaip sustabdyti patyčias mokyklose ir skatinti socialinį bei emocinį ugdymas“. Socialinė pedagogė Nijolė Spūdienė – „Kova su patyčiomis – mokyklos sėkmės strategijos“ Porto mieste. Mokymų metu vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu buvo ieškoma efektyviausių būdų, kaip kurti aplinką, kurioje būtų stabdomos patyčios. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Chodiuškinė žinias tobulino mokymuose „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“, kurie vyko Florencijoje. Jų metu buvo kalbama, kaip sukurti mokymuisi palankią aplinką, kaip motyvuoti mokinius, kaip kurti pozityvumą. Gimnazijos psichologė Evelina Tiščenkienė – „Pozityvumas ugdymas: laimingos mokyklos“. Mokymų pagrindinė mintis, jog tik laimingas, pailsėjęs, savimi pasirūpinęs mokytojas gali kurti tokią aplinką aplink save. Reikia pozityvius dalykus pastebėti, juos akcentuoti, kol tai taps įpročiu. Didelis dėmesys savistabai, savo kūno ir proto balansui, atsipalaidavimo technikoms ir sąmoningam pasirinkimui gyventi laimingiau. Istorijos mokytoja Edita Losevaitė vyko į Slovėniją, į Liublijanos mieste organizuotus Erazmus tarptautinio projekto mokymus „Developing Emotional Intelligence” (“Emocinio intelekto ugdymas”). Emocinis intelektas nėra tai, ko būtų galima išmokti čia ir dabar arba per kelias valandas. Emocinis intelektas yra įgūdžiai, tai yra gyvenimo būdas, veiksmas, mokymas, kuris visada yra su mumis. Todėl turėtume stengtis, kad emocinis intelektas taptų neatsiejama gyvenimo dalimi, o ne tik kartais neišvengiamos akimirkos. Projekto dalyvės mokymuose įgijo naujos patirties, įgūdžių, metodų, kuriuos bus galima panaudoti pamokų metu ar klasių valandėlių metu.