Respublikinis projektas „Garsiukų fiesta“Respublikinis projektas „Garsiukų fiesta“Spalio 1 – lapkričio 10 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 3b klasės mokiniai dalyvavo Respublikiniam projekte „Garsiukų fiesta“.
Mokiniai 2 savaites namuose rinko antrines žaliavas. Mokykloje kartu gaminome muzikos instrumentus, mokėmės dainelę „Rudens valsas“, kuriai pritarėme savo gamintais instrumentais, filmavomės bei gėrėjomės pasiektais rezultatais.
Grįžę po atostogų pamokos metu stebėjome ir kitų projekto dalyvių pasirodymus. Mums tai patiko!
Dėkoju 3b klasės mokytojai Eglei Liutkienei už pagalbą.
Muzikos vyr. mokytoja Gintarija Kereišienė

STEAM praktinės-tiriamosios veiklos mūsų mokyklojeSTEAM praktinės-tiriamosios veiklos mūsų mokyklojeKas yra STEAM? STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas: gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija), inžineriją, matematiką ir technologijas.

STEAM yra integruotas mokymas(-is). Tai paprastas būdas, padedantis vaikams pamokose įgyjamas žinias iš karto pritaikyti praktiškai.

Mūsų mokykla yra STEAM projekto dalyvė. Integruotoje biologijos ir chemijos pamokoje vyko pažinimo, kūrybinės ir skaitmeninės kompetencijos ugdymas STEAM užsiėmimo metu I g. klasėje. Vyko darbas ,, Obuolių puvinius sukeliančių grybų tyrimas’’, kurio metu mokiniai, įsivertindami, sukuria koliažą, atsispindintį darbo rezultatus. 8 klasėje vyko fizikos praktinis darbas „Trinties rūšys“. Pamokoje buvo ugdomos pažinimo, socialinė ir emocinė kompetencijos. Mokiniai dirbo grupėse, tyrė trinties jėgos rūšis, nustatė nuo ko jos priklauso, kėlė hipotezę ir formulavo darbo išvadas. Refleksijai taikėme „stiklainio“ metodą.

Gamtos mokslų mokytojos D. Kvietkauskienė, R. Dereškevičienė ir E. Dukynienė

„Giminės medis-2022“„Giminės medis-2022“Mūsų gimnazijos IIg mokiniai Gabrielė Gnižinskaitė, Ugnius Marcinkevičius, Kajus Juknevičius, Alanas Tulauskas dalyvauja respublikiniame projekte „Giminės medis-2022“. Kūrybiniai darbai paskelbti Kauno tautinės kultūros centro svetainėje.
http://ktkc.lt/cat-konkursai/gimines-medis-2022/
Kviečiu aktyviai balsuoti ir išrinkti Publikos nugalėtoją. Juo taps daugiausia balsų Kauno tautinės kultūros centro svetainėje surinkęs dalyvis.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Chodiuškinė

„Vargonai – muzikos instrumentų karalius!“„Vargonai – muzikos instrumentų karalius!“Lapkričio 10 d. 5 klasės mokiniai vyko į Kauno arkikatedrą, dalyvavo edukaciniame renginyje „Vargonai – muzikos instrumentų karalius!“ Mokiniai turėjo galimybę pamatyti iš arti, kaip grojama vargonais (rankomis ir kojomis), užeiti į vargonų vidų, tai yra pasivaikščioti tarp skambančių daugiau nei 3000 vamzdžių, pamatyti kvėpuojančius vargonų „plaučius“ – dumplyną, pabandyti tiek rankomis, tiek kojomis išgauti garsus – išbandyti instrumentą patys!

Klasės vadovė Jolita Žukauskienė ir muzikos mokytoja Gintarija Kereišienė

Pamoka kitaip 5-je klasėjePamoka kitaip 5-je klasėjePratęsiant šių metų „Kalbų savaitės“ projektą, 5 klasės mokiniai nupiešė ir aprašė atsitiktinai parinktos Europos šalies vėliavą. Šalia vėliavos iliustracijos, kiekvienas mokinys aprašė jos spalvų reikšmes bei kada ji yra iškeliama. Siekiant ugdyti viešojo kalbėjimo kompetenciją, kiekvienas mokinys turėjo pristatyti savo atliktą projektą prieš klasę. Stendas „European flags“ su mokinių darbais bus eksponuojamas prie anglų kalbos 51 kabineto dvi savaites.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Evita Maksvytienė.

Kelionė po Dievų miškąKelionė po Dievų miškąIII-IVg klasių mokiniai vėlyvą penktadienį išsiruošė į nelengvą kelionę – Dievų mišką. Kauno valstybiniame lėlių teatre stebėjo režisierės Agnės Sunklodaitės pjesę „Dievų miškas“. Spektaklis sukurtas remiantis B. Sruogos romanu „Dievų miškas“, atskleidžiančiu Antrojo pasaulinio karo metais Štuthofo (Lenkija) koncentracijos stovykloje patirtus išgyvenimus. Nenutolstant nuo originalaus teksto ir išlaikant ironišką pasakojimo toną (pastatyme naudojamas Stand-up komedijos žanras), spektaklyje vaizduojami prižiūrėtojų ir kalinių santykiai, lagerio hierarchija, sekinantys darbai, vargana buitis ir žmogaus orumą gniuždančios bausmės. Po spektaklio žodžių nereikėjo… tik mintys, kurios sukosi apie gyvenimo trapumą, apie baimę, apie viltį ir žmogiškumą… Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Chodiuškinė

,,Rudens medis“,,Rudens medis“Spalio 24-28 d. pradinių klasių mokiniai vykdė projektą ,,Rudens medis“. Aptarę, kokius požymius gamtoje matome rudenį ir kokiomis spalvomis pasipuošia gamta šiuo metų laiku, mokiniai pasirinkta technika gamino medžių lapus ir jais puošė medį, kurį draugiškai klasėse nusipiešė ant didelio lapo. Panaudodami įvairią gamtinę medžiagą, kurią savarankiškai surinko, gamino Rudeninę mandalą.

Patiko būti lauke gaminant mandalą ir dar kartą pastebėti rudens spalvas gamtoje. Penktadienį su mokytojomis klasėse įtvirtino įgytas naujas žinias apie rudenį, aptarė projektą, pasivaišino saldžiaisiais prizais – Rudeniniais grybais ir kupini naujų įspūdžių bei žinių iškeliavo atostogauti.

Pradinių klasių mokytojos R. Pačėsienė ir V. Sakalavičienė.

„Rankų darbo saldainių praktinis gaminimo kursas“„Rankų darbo saldainių praktinis gaminimo kursas“Spalio 28 d. gimnazijos IIIg ir IVg kl. mokiniai aplankė UAB „Saldita“, įsikūrusią Kauno senamiestyje. Edukacinėje pamokoje mokiniai išgirdo unikalią šokolado atsiradimo istoriją, sudalyvavo akloje degustacijoje, stebėjo šokolado gamybos technologinį procesą.

Mokiniams  buvo puiki proga iš arčiau susipažinti su konditerio, šokolado meistro specialybe. Kiekvienas mokinys savo rankomis pasigamino keturis skirtingus  unikalius šokoladinius gaminius: asorti saldainį, triufelį, pilnavidurę figūrėlę ir šokoladu dekoruotą šokoladinę širdelę.

Visiems dalyviams, kurie išklausė ir atliko „Rankų darbo saldainių praktinį gaminimo kursą“, buvo suteikti „Šokolado ekspertų vardai“.

Mokytoja Vilija Krasauskienė