Birželio 18 dienos ankstyvą rytą 7a ir 7b klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis I. Šuminaite-Cimermone ir E. Keturakiene traukiniu išvyko į edukacinę kelionę po Vilnių. Kelionės metu mokiniai aplankė Aušros vartus, Vilniaus rotušę, Senojo universiteto kiemelį, Gedimino pilį, Katedros požemiuose išgirdo karalių ir kunigaikščių paslaptis, Bažnyčios paveldo muziejuje pamatė didžiausius sukauptus lobius, Mažvydo biblioteką. Pasisėmę kultūros mokiniai patraukė ir į 2 Nightmare Hotel, kuriame laukė tikri, siaubo persmelkti išbandymai.

Birželio 19 d. 5-8 kl. ir Ig kl. mokiniai vyko į edukacinę kelionę „Pažinkime Lietuvą“ po Dzūkijos nacionalinį parką. Kelionės metu mokiniai aplankė gamtinį rezervatą – Čepkelių aukštapelkę. Tai unikalus, žmogaus ūkinės veiklos nepaliestas, gamtinis kompleksas. Apžiūrėję kimininę aukštapelkę su retais augalai, paklausę įdomaus gido Emilio pasakojimo ir pasivaikščioję po žemynines kopas, bei pakvėpavę švariausiu oru Lietuvoje, nuvykome prie Ūlos akies. Iš Ūlos akies išteka jauniausia Lietuvos upė Ūla. Mokiniai pabraidžiojo po jos šaltus vandenis, pasigrožėjo atodangomis. Kitas mūsų objektas buvo etnografinis Zervynų kaimas su 48 sodybomis. Ši vietovė jau žinoma nuo titnago ir žalvario amžiaus, archeologai atrado net 24 gyvenvietes iš to laikotarpio. Atsisveikinę su gidu nuvykome į Merkinės piramidę pasisemti dvasinės ramybės, bet jos neradom. Kelionę užbaigėm nuostabiais vaizdais iš Merkinės apžvalgos bokšto. Dėkoju mokytojoms E. Maksvytienei ir E. Losevaitei už pagalbą, dėkoju tiems mokiniams, kurie iš kelionės parsivežė gerų emocijų ir gražių įspūdžių.
Geografijos mokytoja A. Ambrulevičienė

Gedulo ir vilties dieną  gimnazijoje prisiminėme  tremtinių išgyvenimus Sibiro toliuose.
Gimnazijos bibliotekoje veikė paroda, skirta tremčiai. Pamokose skaitėme tremtinių atsiminimus, bandėme atkurti skaudžių likimų mozaiką. Viena mergaitė prisimena nuostabią ramunių ir rugiagėlių pievą, kurią matė pro medinio vagono plyšius, vežama su tėveliais į Sibirą. Mūsų gimnazijos pievelėje taip pat pražydo rugiagėlių- atminties ir ilgesio – pieva. “Jei ne auksinės vasaros,/ Ne mėlynos vosilkos,/ Nebūtume atėję čia,/ Kur slenka dienos pilkos,”- skambėjo  mokyklos bendruomenės dainuojamos  dainos. Tremtinių dainos, primenančios Tėvynę, viltis ir tikėjimas neleido jiems palūžti amžino įšalo žemėje.
Tremtinių, partizanų dainos suskambo Skausmo kalnelyje, prie koplytstulpio tremtiniams Mauručiuose  ir prie gen. Kazimiero  Skučo , sovietų sušaudyto 1941 m., paminklo.  Gimnazijos skautai, šauliai, kiti gimnazistų atstovai nukankintiems ir žuvusiems mūsų tėvynainiams padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes. Žuvusieji tremtyje pagerbti tylos minute.
O mūsų mintyse įsirėžė žodžiai: “Kentėjome už tai, kad mylėjome Lietuvą”.
Renginio organizatoriai

Šiais mokslo metais 8 klasės mokiniai Rugilė Kuraitytė, Smiltė Rekešiūtė ir Vilius Vasiliauskas, vadovaujami anglų kalbos mokytojos Evitos Maksvytienės,  dalyvavo tarptautiniame projekte „LET‘S CREATE A STORY 2019“. Projekte dalyvavo 44 mokinių komandos iš 40 mokyklų. Parašyta ir iliustruota 11 istorijų. Šio projekto esmė yra ta, kad vieną istoriją rašo bei savo istorijos dalį iliustruoja trys ar keturios komandos iš skirtingų mokyklų. Mūsų mokyklos mokiniai turėjo pabaigti rašyti bei iliustruoti istoriją ir ją pavadino A RESTORED BELIEF. Džiaugiamės mūsų mokinių kūrybiškumu ir noru tobulėti. Internetinė šios knygos versija paspaudus šią nuorodą: https://view.joomag.com/2019-lets-create-a-book/0630243001552566062?preview

Anglų kalbos mokytoja Evita Maksvytienė

Birželio 4 d. penktos klasės mokiniai, paliko mokyklą ir išvyko į Kauną, kur mokėsi kitaip. Aplankė Švietimo muziejų, kur edukacinėje pamokoje „Viena diena tarpukario mokykloje“ mokėsi rašyti dailyraščiu ir tarmiškai skaityti. Po rašymo ir skaitymo laukė Tado Ivanausko gamtos muziejus ir pamoka „Pasaulio gyvūnai“. Mokiniai pabuvojo visuose žemynuose ir susipažino su pačiais įdomiausiais gyvūnais.
Geografijos mokytoja A. Ambrulevičienė

Draugystė – tai nuostabiausias ir reikalingiausias gyvenime dalykas. Niekas nenorėtų gyventi be draugų, nors ir turėtų visas pasaulio gėrybes. Draugai turi būti patikimi, patikrinti laiko, ir kuriais galima būtų pasitikėti. Draugai taip pat padeda vienas kitam, pradedant gero linkinčiu patarimu ir baigiant bendrai įveikiamais rimtais sunkumais.
Gegužės 4 d. vyko akcija „Knyga draugui“, kurios metu 1-4 kl. mokiniai buvo kviečiami padovanoti knygą gimnazijos bibliotekai. Daugiausiai knygelių atnešė 2 klasės mokiniai.
„Nenuoramų“ teatro būrelio nariai vaidino Nijolės Kairaitienės pjesę „Kaip knyga surado draugų“, kurioje knyga surado daug linksmų, nuoširdžių ir ištiesiančių pagalbos ranką draugų. Mokinius paruošė mokytoja Rita Juodienė.
Bibliotekininkė Irma Gerulaitienė

Aš esu biblioteka.
Nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis,
Aš esu pasaulio išmintis,
surinkta ir pristatyta tau.
Aš esu atviros durys.
Įeik!

Gegužės 16 d. gimnazija atvėrė naujai įrengtos bibliotekos duris. Joje atnaujinta kompiuterinė įranga, nupirkti nauji baldai, o svarbiausia, jog biblioteka, perkelta iš atokaus kampelio, pasitinka visus tik įėjus pro gimnazijos duris.
Pagerbiant gimnazijoje 1920 -1925 m. lietuvių k. mokytoja dirbusios rašytojos Bronės Buivydaitės atminimą, bibliotekai  suteiktas Bronės Buivydaitės vardas. Įrengtas stendas „Bronės Buivydaitės – lietuvių k. mokytojos, režisierės, rašytojos – biografijos takais…“ Biblioteka papildyta naujomis rašytojos knygomis.
Gražia proga savo apsilankymu pagerbė Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kultūra“ direktorė Lionė Lapinskienė, kuri negailėdama laiko surinko ir sukonspektavo informaciją apie Bronės Buivydaitės gyvenimo ir kūrybos kelią. Gimnazijoje taip pat svečiavosi Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas bei B. Buivydaitės namo -muziejaus ekskursijų vadovė Rita Jurkėnienė. Svečiai vedė integruotą lietuvių k. pamoką „Į kelionę  iš Veiverių: rašytojos B. Buivydaitės gyvenimo ir kūrybos takais“  II  ir III gimnazijos  klasių mokiniams. Pažintis su B. Buivydaitės sunkiu gyvenimu, bet šviesia kūryba, buvo papildyta ne tik nuotraukomis, bet ir nedidele muziejaus ekspozicija.
Dėkojame Panevėžio Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kultūra“ direktorei Lionei Lapinskienei už pagalbą rengiant informacinį stendą, A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktoriui Antanui Verbickui už B. Buivydaitės nuotraukas bei dovanas. Nuoširdžiai dėkojame Veiverių bibliotekos bibliotekininkėms Oksanai Venckūnienei ir Ramunei Celiešienei už šiltus sveikinimus ir dovanas.

Bibliotekininkė Irma Gerulaitienė