Išaušo „Būties valanda“, kasdien skamba „Pesimizmo himnai“. Sustojom visi prie „Didelio kelio“. Per šventes neaplankys „Dėdės ir dėdienės“. Tačiau gyvenkime „Akių tamsoj, širdies šviesoj“, rašykime savo „Dienoraštį be datų“. Sklaidydami „Papirusus iš mirusiųjų kapų“ sušukime: „Škac, mirtie, visados škac“. Tenesidžiaugia Frank Kruk. Niekada nepamirškime, kad „tarp dviejų aušrų pasaulis lyg pasaka“(V. Myk.-P.).
Neliko „Keleivio novelių“. „Išeivis sukalioja pirštu gaublį ir galop klausia: ar neturite ko nors kito?“ (Č. M). „Čia buvo mūsų kaimas./ Po gaisrų, po žudynių jis ataugdavo iš pasėtų rugių“ (M. M.). Dabar belieka viena kelionės kryptis - „Madagaskaras“.
„Nesmagu, kad liekat vienas“. Ir vis dėlto likite namuose ir skaitykite „Įveikti save“. Tada ateis „Laimingiausioji vasara“, išvysite „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“. O pašaukti „Žilvine, Žilvinėli…“ eisite laikyti egzaminų. „Būti ar nebūti?“. Bet dar Kukutis sakė: „Niekada nepriprasiu nebūti“. „Todėl mokėkime gyventi nors ir dūžtančiose formose“ (V. M.). O po egzaminų staiga pamatysite, kad „Miškais ateina ruduo“.
Pamokos apibendrinimas. „Jei ryt turi įvykti pasaulio pabaiga, vis vien reikia sodinti savo obelis“ (Č. Milošas).

Su viltimi ir pavasariniais linkėjimais IVg klasei ir ne tik
Mokytoja Aušra Vrubliauskienė

P. S.: Minimi V. Mykolaičio-Putino, S. Nėries, J. Tumo-Vaižganto, M. Martinaičio, Just. Marcinkevičiaus, S. Šaltenio, J. Apučio, M. Ivaškevičiaus, R. Granausko, M. Katiliškio kūriniai.

Visa informacija bus siunčiama į el. dienyno www.manodienynas.lt paskyras. Tėveliai, neturintys prisijungimo prie dienyno (ar pamiršę slaptažodį), rašykite el. paštu irma.geru@gmail.com. Laiške nurodykite savo vardą, pavardę, vaiko duomenis: vaiko/-ų vardą, pavardę ir klasę, ir el. pašto adresą, į kurį bus atsiųstas pakvietimas. Mokiniai laiške nurodo savo vardą, pavardę, klasę ir el. pašto adresą.

VISI MOKINIAI IR JŲ TĖVAI TURI TURĖTI PRISIJUNGIMUS PRIE EL. DIENYNO.

Kovo 10 d. gimnazijos aktų salėje vyko mažųjų skaitovų konkursas „Žodi, skambėk“. Dalyvavo visos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės ir jų mokytojos. Mažieji konkurso dalyviai deklamavo eiles. Konkurso laimėtojai:
Inesa Z., PUG Ežiukai-1;
Tajus S., PUG Ežiukai-2.
Sveikiname nugalėtojus! Jie atstovaus mūsų mokyklą antrajame konkurso etape Kėdainiuose.
Konkurso vedėja ikimokyklinio ugdymo mokytoja G. Sakalavičienė.

Kovo 9 d. gimnazijoje lankėsi Valstybės pažinimo centro atstovas, kuris vedė įdomią pilietiškumo pamoką 6 klasės mokiniams. Pamokos tema „Pilietybės įgijimo principai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Pamokos metu mokiniai atliko įvairias užduotis, nusibraižė savo pilietiškumo kreivę ir davė priesaiką Lietuvos valstybei, pasižadėdami gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius. Taip pat svečias gimnazijos bendruomenei paliko dovanų - puikių knygų.

Geografijos mokytoja A. Ambrulevičienė

dav