Vasario 16 – ąją, Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, pradinių klasių mokiniai paminėjo prisimindami šios šventės prasmę mums, lietuviams. Šventės pradžioje mokiniai giedojo Lietuvos respublikos himną,  Vėliau 4a klasės mokiniai išsakė mintis, kodėl jie didžiuojasi, kad yra lietuviai. Pažadėjo niekada nepamiršti savo šalies, kalbos, dainų, šokių, tradicijų ir papročių. Prisiekė visada mylėti Lietuvą, gyventi savo Tėvynėje, būti vieningi, garsinti šalį savo darbais ir kovoti už geresnę jos ateitį.

   Po iškilmingo minėjimo lankėsi Veiverių J. Lukšos – Daumanto muziejuje, apžiūrėjo ekspoziciją, paruoštą legendiniam partizanui J. Lukšai – Daumantui atminti, ir susitiko su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadove Dalyte Raslavičiene. Ji skaitė ištraukas iš savo rašomos knygos apie partizanų gyvenimą, kurios sujaudino ir suvirpino mokinių širdis, vertė susimąstyti, kokią kainą reikėjo sumokėti, kad mes būtume laisvi ir nepriklausomi.

Mokytoja Rita Juodienė

Sveikiname Ig klasės mokinę Laurą Dzedravičiūtę, užėmusią III vietą fizikos olimpiadoje (rajono etape)!!!
Fizikos mokytoja Elona Dukynienė

2019-02-01 Alytuje vyko informacinių technologijų konkurso “BEBRAS” II turas. Į jį pakviesti ir trys mūsų mokyklos IIg klasės mokiniai – Brigita Anuškevičiūtė, Ieva Sakalauskaitė ir Linas Kučinskas. Mokiniai ne tik sprendė užduotis, bet ir dalyvavo kryžiažodžių sprendimo čempionate. Brigita ir Linas nedaug atsiliko nuo prizinės vietos, gavo pagyrimo raštus ir dovanėles. Mokiniai  pagilino informacinių technologijų žinias ir susirado naujų draugų.

Informacinių technologijų mokytoja Elona Dukynienė

Gruodžio mėnesį 5 klasės mokinės Viktorija Kubiliūtė, Miglė Merkevičiūtė ir Rusnė Žaleniakaitė dalyvavo ir gavo diplomus informacinių technologijų konkurse „Žiemos fantazija“. Šį konkursą rengia NKKM kompiuterių mokykla. Mokinės, naudodamos piešimo programą, sukūrė atvirukus žiemos tema.

IV g klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja E. Keturakienė dalyvavo VDU studentų kūrybinės grupės „Declamationes“ organizuojamajame „Literatūrinių pusryčių“ renginyje „Vytautas Mačernis: (ne) dūžtančios formos“. Rytmetyje dalyvavo poetė, prozininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė ir romano apie Vytautą Mačernį autorė Aldona Ruseckaitė. Pusryčių metu buvo skaitomi V. Mačernio eilėraščiai, atliekamos dainos, sukurtos pagal jo tekstus. Taip pat svarstomos pastovios ir dūžtančios formos Mačernio kūryboje, ieškoma sąsajų tarp Mačernio ir poezijos klasikos, tarp Mačernio ir šiandieninių poetinių formų. 
Rytmečio dalyviai aiškinosi, kodėl jaunam žmogui yra artima poeto kūryba. A. Ruseckaitė aptarė biografinį romaną „Dūžtančios formos“, atskleidė įdomių ir pikantiškų V. Mačernio biografijos detalių.
VDU studentų kūrybinė grupė „Declamationes“ nustebino ir rytinėmis vaišėmis: naminiu sūriu ir tikru žemaitišku kastinu.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai vyko į Prienų krašto muziejų ir dalyvavo edukacinėje veikloje ,,Kepame duonelę“. Mokiniai sužinojo duonelės atsiradimo kelią ant mūsų kasdieninio stalo. Bandė patys sėti, pjauti, kulti senoviniais padargais.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Vasario 14 d. Prienų Žiburio gimnazijoje vyko 7 – 12 klasių mokinių technologijų olimpiada. Mūsų gimnaziją atstovavo ir puikiai pasirodė šie mokiniai: Jonas Venzlauskas užėmė I vietą, Agnietė Bogdanovaitė ir Kamilė Žliobaitė – II vietą. Sveikiname mokinius ir linkime kūrybinės sėkmės!

Dailės ir technologijų mokytojas Saulius Starkus

Vasario 14 d. gimnazijos berniukų ir mergaičių komandos dalyvavo tarpmokyklinėse kvadrato varžybose Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, skirtose kūno kultūros mokytojo Albino Asilavičiaus jubiliejui paminėti. Mergaičių komanda užėmė 3-ąją vietą, o berniukai liko ketvirti.

Šiais metais Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija švęs šimto metų jubiliejų. Tad neatsitiktinai tradicinis abiturientų susitikimas, kuris vyksta pirmą vasario šeštadienį, buvo skirtas šimtmečiui paminėti. Ši idėja gimė seniai – neatmenamais laikais. Pirmieji susitikimai vykdavo, kai buvę abiturientai susitikdavo su esamais abiturientais, kad jiems papasakotų apie tai, kur mokosi, duotų patarimų, kaip išlaikyti egzaminus.
Šį kartą IV g klasės mokiniai prabilo Tomo Žilinsko vardu, kuris prieš šimtą metų padėjo gimnazijos kertinį akmenį, o šiandien jaunajai kartai atnešė prisiminimų persmelktus laiškus, kuriuose slypi ne tik istorijos detalės, bet ir daug kam negirdėti ir neskaityti mokinių bei mokytojų prisiminimai.

Sausio 14 – 29 dienomis gimnazijoje vyko tarptautinis AIESEC projektas Active Lithuania. Projekto metu mūsų gimnazijoje užsiėmimus vedė du studentai užsieniečiai savanoriai. Active Lithuania yra AIESEC Lietuva produktas, kuriame jauni užsieniečiai savanoriai dirba su vaikais ir paaugliais tam, kad supažindintų ir paskatintų spręsti pagrindines mūsų šalies socialines problemas. Kiekvieną projekto dieną vyko po vieną užsiėmimą 7-IIIg klasių mokiniams.