Lietuvių kalbos atrankinio (pradinio) etapo „Mokslo-Lab“ olimpiadaLietuvių kalbos atrankinio (pradinio) etapo „Mokslo-Lab“ olimpiada

Š. m. kovo 29 d. dieną vyko lietuvių kalbos atrankinio (pradinio) etapo „Mokslo-Lab“ olimpiada. Joje dalyvavo visi 5 b klasės mokiniai, kurie pateko į gegužės 5 d. vykstantį finalą.

Finale Austėja Pažėraitė, padariusi tik vieną klaidą, pateko tarp geriausių šalies mokinių.

Sveikiname ir didžiuojamės AUSTĖJA PAŽĖRAITE.

Pasidžiaukime kartu savo MOKYTOJAIS!Pasidžiaukime kartu savo MOKYTOJAIS!

Mieli mokiniai ir tėveliai, kviečiame Jus prisijungti prie iniciatyvos – perduoti savo padėkos žinutę Mokytojams. Daugelį metų Prienų švietimo pagalbos tarnyba mokslo metų pabaigoje sukviesdavo rajono mokinius į šventę „Pasidžiaukime kartu“. Joje pasidžiaugdavome mūsų gabiausių mokinių laimėjimais, pasiekimais rajoninėse, regioninėse, šalies olimpiadose, konkursuose.

Šie metai kitokie – mokinių į tokią šventę pakviesti negalime. Susidūrėme su nuotolinio ugdymo iššūkiu, kurio herojais tapome visi: vaikai, tėveliai, kiti šeimos nariai. Tačiau didžiausia atsakomybė teko Mokytojui. Nors Mokytojo profesija nuolat reikalauja žinių siekimo ir tobulėjimo, šiais metais pedagogai skyrė daug laiko ir pastangų tam, kad galėtų nuotoliniu būdu užtikrinti sėkmingą ir ramų mokymosi procesą. Mokytojai su nuoširdžiu atsidavimu parodė, kokie svarbūs jiems esate jūs, todėl kviečiame mokinius, tėvelius, senelius išreikšti savo dėkingumą Mokytojams ir dalyvauti Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko globojamoje iniciatyvoje „Pasidžiaukime kartu savo MOKYTOJAIS!“. Kviečiame Jus sukurti nuoširdžią padėką žodžiais, eilėmis, dainomis ar spalvomis ir tai užrašyti, nufilmuoti ar nufotografuoti. Juk pasakyti AČIŪ yra daugybė būdų.

Siųskite savo kūrinius elektroniniu paštu svietimocentras@prienai.lt iki 2020 m. birželio 5 dienos. Kai tik gausime Jūsų padėkas, jomis dalinsimės ir džiaugsimės viešose erdvėse. Galiausiai visos padėkos žinutės mokytojams bus perduotos, kai po vasaros atostogų jie susirinks į kasmet Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus organizuojamą rajoninę pedagogų konferenciją. Sukurkime kartu šventę Mokytojams!

Labai laukiame jūsų padėkos žinučių mokytojams, o jeigu kyla klausimų ar norite pasitarti, nedvejokite ir skambinkite telefonu (8 319) 52 081 arba (8 319) 52 355.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė

P. S.: Dalyvaudami šioje iniciatyvoje, sutinkate, kad Jūsų atsiųsta medžiaga būtų skelbiama viešai.

Piešinių konkursas „Bunda GAMTA. SAUGOK ją nuo keturračių“Piešinių konkursas „Bunda GAMTA. SAUGOK ją nuo keturračių“

1a klasės mokiniai, lankantys būrelį "Būk saugus" dalyvavo piešinių konkurse „Bunda GAMTA. SAUGOK ją nuo keturračių“, kuriuo buvo siekiama atkreipti dėmesį apie gamtai daromą žalą, nedrausmingiems keturratininkams važinėjant bekele. Sulaukta daugiau kaip 400 piešinių, išrinkti kūrybiškiausi darbai. 
   Jungtinė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, gamtininkų ir dailininkų komisija išrinko 7 pačius įdomiausius pavienių mokinių piešinius bei 7 kūrybiškiausias mokinių klases iš visos Lietuvos.
   Mokiniai piešė retas ir saugomas rūšis, gamtą, kurią reikia saugoti, bei kaip tai gali suniokoti nedrausmingi keturratininkai, kitos transporto priemonės. Piešinys galėjo būti kaip edukacinis plakatas ar aplikacija su skambiu šūkiu, raginančiu saugoti gamtą. 
   Atrenkant geriausius darbus buvo vertinama kūrybiškumas, temos atskleidimas, originalumas, gamtos suvokimas, taip pat buvo atsižvelgta į mokinių amžių. Visus atrinktus mokinių piešinius galite peržiūrėti Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro FB paskyroje
   Pirmos, antros bei trečios vietos laimėtojai (pavieniai mokiniai) bus apdovanoti knygomis „Medžiai“ bei padėkomis. Likusiems keturiems mokiniams, nominuotiems už individualų, netradicinį, emocionalų ar dramatišką temos atskleidimą, bus išsiųstos individualios padėkos su kvietimu apsilankyti Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre. Kūrybiškiausių klasių mokinių bei jų mokytojų iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių lauks padėkos ir nemokama ekskursija Nacionaliniame lankytojų centre .
     Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 1a klasė gauna padėką už JAUTRŲ TEMOS ATSKLEIDIMĄ ir ekskursiją Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre .

Mokytoja Rita Juodienė

Dėl vaikų priežiūros paslaugų karantino metuDėl vaikų priežiūros paslaugų karantino metu

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 23 d. yra priimtas LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Nr. V-977 „Dėl Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaiko priežiūros organizavimo įstaigose". Šiuo metu lopšeliai-darželiai ir ikimokyklinio ugdymo grupės dar nepradeda veikti, tačiau, vadovaujantis šiuo nutarimu, yra galimybė teikti vaikų priežiūros paslaugas tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis bei pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.
   Minėtas nutarimas įpareigoja tėvus, įtėvius, globėjus ar rūpintojus kreiptis dėl vaiko priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų tik įvertinus visas kitas vaiko(-ų) priežiūros galimybes namuose. Atkreipiame dėmesį, kad priežiūros paslauga negali būti teikiama, jeigu vaikas (-ai):
   1. Serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (daugiau informacijos žr. įsakyme).
   2. Gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (daugiau informacijos žr. įsakyme).
   Prienų rajone vaiko (-ų) priežiūros paslauga, atsižvelgiant į poreikius, bus teikiama viename ar keliuose Prienų miesto lopšeliuose-darželiuose. Bendrojo ugdymo mokyklose esančias ikimokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai taip pat būtų priimami į miesto lopšelius-darželius.
   Tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai dėl vaiko (-ų) priežiūros paslaugos gali kreiptis į švietimo įstaigą, kurioje jų vaikas (-ai) lankė ikimokyklinio ugdymo grupę, užpildydami nurodytos formos prašymą ir kartu su juo pateikdami darbdavio pažymas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje (pateikiamos abiejų tėvų pažymos). Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu švietimo įstaigų interneto svetainėse nurodytais adresais. Tais atvejais, kai dirbama pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, kartu su prašymu reikia pateikti savo paties parengtą ir pasirašytą pažymą dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją.
   Aktualūs dokumentai:
prašymas dėl vaiko (-ų) priežiūros paslaugos;
- LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-23 sprendimas Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“;
- LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Užpildytus dokumentus pateikti gimnazijos elektroniniu paštu: mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt, smulkesnė informacija tel. 867001511

Nuo kovo 16 d. iki balandžio 20 d. ikimokyklinio ugdymo grupėje „Meškiukai“ vyko projektas „Pirmosios vardo raidelės“, kuriame dalyvavo visi 14 vaikų ir jų tėvelių. Pasidžiaukime puikiais darbeliais! Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gražina SakalavičienėNuo kovo 16 d. iki balandžio 20 d. ikimokyklinio ugdymo grupėje „Meškiukai“ vyko projektas „Pirmosios vardo raidelės“, kuriame dalyvavo visi 14 vaikų ir jų tėvelių. Pasidžiaukime puikiais darbeliais! Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gražina Sakalavičienė

Nuotolinė lietuvių literatūros pamoka „Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu“ ( H. R.)Nuotolinė lietuvių literatūros pamoka „Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu“ ( H. R.)

Išaušo „Būties valanda“, kasdien skamba „Pesimizmo himnai“. Sustojom visi prie „Didelio kelio“. Per šventes neaplankys „Dėdės ir dėdienės“. Tačiau gyvenkime „Akių tamsoj, širdies šviesoj“, rašykime savo „Dienoraštį be datų“. Sklaidydami „Papirusus iš mirusiųjų kapų“ sušukime: „Škac, mirtie, visados škac“. Tenesidžiaugia Frank Kruk. Niekada nepamirškime, kad „tarp dviejų aušrų pasaulis lyg pasaka“(V. Myk.-P.).
Neliko „Keleivio novelių“. „Išeivis sukalioja pirštu gaublį ir galop klausia: ar neturite ko nors kito?“ (Č. M). „Čia buvo mūsų kaimas./ Po gaisrų, po žudynių jis ataugdavo iš pasėtų rugių“ (M. M.). Dabar belieka viena kelionės kryptis - „Madagaskaras“.
„Nesmagu, kad liekat vienas“. Ir vis dėlto likite namuose ir skaitykite „Įveikti save“. Tada ateis „Laimingiausioji vasara“, išvysite „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“. O pašaukti „Žilvine, Žilvinėli…“ eisite laikyti egzaminų. „Būti ar nebūti?“. Bet dar Kukutis sakė: „Niekada nepriprasiu nebūti“. „Todėl mokėkime gyventi nors ir dūžtančiose formose“ (V. M.). O po egzaminų staiga pamatysite, kad „Miškais ateina ruduo“.
Pamokos apibendrinimas. „Jei ryt turi įvykti pasaulio pabaiga, vis vien reikia sodinti savo obelis“ (Č. Milošas).

Su viltimi ir pavasariniais linkėjimais IVg klasei ir ne tik
Mokytoja Aušra Vrubliauskienė

P. S.: Minimi V. Mykolaičio-Putino, S. Nėries, J. Tumo-Vaižganto, M. Martinaičio, Just. Marcinkevičiaus, S. Šaltenio, J. Apučio, M. Ivaškevičiaus, R. Granausko, M. Katiliškio kūriniai.

DĖMESIO! Nuo 2020 m. kovo 30 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje bus taikomas nuotolinis mokymas.DĖMESIO! Nuo 2020 m. kovo 30 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje bus taikomas nuotolinis mokymas.

Visa informacija bus siunčiama į el. dienyno www.manodienynas.lt paskyras. Tėveliai, neturintys prisijungimo prie dienyno (ar pamiršę slaptažodį), rašykite el. paštu irma.geru@gmail.com. Laiške nurodykite savo vardą, pavardę, vaiko duomenis: vaiko/-ų vardą, pavardę ir klasę, ir el. pašto adresą, į kurį bus atsiųstas pakvietimas. Mokiniai laiške nurodo savo vardą, pavardę, klasę ir el. pašto adresą.

VISI MOKINIAI IR JŲ TĖVAI TURI TURĖTI PRISIJUNGIMUS PRIE EL. DIENYNO.