Erasmus+ 2022Gimnazijos mokytojai dalyvavo „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685. Gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė Dalyvavo mokymuose „Švietimo vadyba ir lyderystė“ Kalamatoje, Graikijos respublikoje. Komandiruotės metu vyko paskaitos: švietimo vadyba; sprendimų priėmimas ir švietimo krizių valdymas; efektyvus problemų sprendimas. Mokymų metu vyko diskusijos, buvo nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, kuriami problemų sprendimų modeliai ir kt. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Jurkšaitė – „Kaip sustabdyti patyčias mokyklose ir skatinti socialinį bei emocinį ugdymas“. Socialinė pedagogė Nijolė Spūdienė – „Kova su patyčiomis – mokyklos sėkmės strategijos“ Porto mieste. Mokymų metu vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu buvo ieškoma efektyviausių būdų, kaip kurti aplinką, kurioje būtų stabdomos patyčios. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Chodiuškinė žinias tobulino mokymuose „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“, kurie vyko Florencijoje. Jų metu buvo kalbama, kaip sukurti mokymuisi palankią aplinką, kaip motyvuoti mokinius, kaip kurti pozityvumą. Gimnazijos psichologė Evelina Tiščenkienė – „Pozityvumas ugdymas: laimingos mokyklos“. Mokymų pagrindinė mintis, jog tik laimingas, pailsėjęs, savimi pasirūpinęs mokytojas gali kurti tokią aplinką aplink save. Reikia pozityvius dalykus pastebėti, juos akcentuoti, kol tai taps įpročiu. Didelis dėmesys savistabai, savo kūno ir proto balansui, atsipalaidavimo technikoms ir sąmoningam pasirinkimui gyventi laimingiau. Istorijos mokytoja Edita Losevaitė vyko į Slovėniją, į Liublijanos mieste organizuotus Erazmus tarptautinio projekto mokymus „Developing Emotional Intelligence” (“Emocinio intelekto ugdymas”). Emocinis intelektas nėra tai, ko būtų galima išmokti čia ir dabar arba per kelias valandas. Emocinis intelektas yra įgūdžiai, tai yra gyvenimo būdas, veiksmas, mokymas, kuris visada yra su mumis. Todėl turėtume stengtis, kad emocinis intelektas taptų neatsiejama gyvenimo dalimi, o ne tik kartais neišvengiamos akimirkos. Projekto dalyvės mokymuose įgijo naujos patirties, įgūdžių, metodų, kuriuos bus galima panaudoti pamokų metu ar klasių valandėlių metu.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Related Post