Dėl socialinės paramosPriklausomai nuo gaunamų pajamų:
1.    Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (220,5 Eur);
2.    Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (294 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.
3.   Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.
Pildant pirmą kartą reikalingos šių dokumentų kopijos:

  1. tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams;
  3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
  4. pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų;
  5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
  6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
  7. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

Prašymą dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti galima pildyti spis.lt arba gimnazijoje.  

Socialinė pedagogė

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Related Post