Diena: 2022-11-14

STEAM praktinės-tiriamosios veiklos mūsų mokyklojeSTEAM praktinės-tiriamosios veiklos mūsų mokyklojeKas yra STEAM? STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas: gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija), inžineriją, matematiką ir technologijas.

STEAM yra integruotas mokymas(-is). Tai paprastas būdas, padedantis vaikams pamokose įgyjamas žinias iš karto pritaikyti praktiškai.

Mūsų mokykla yra STEAM projekto dalyvė. Integruotoje biologijos ir chemijos pamokoje vyko pažinimo, kūrybinės ir skaitmeninės kompetencijos ugdymas STEAM užsiėmimo metu I g. klasėje. Vyko darbas ,, Obuolių puvinius sukeliančių grybų tyrimas’’, kurio metu mokiniai, įsivertindami, sukuria koliažą, atsispindintį darbo rezultatus. 8 klasėje vyko fizikos praktinis darbas „Trinties rūšys“. Pamokoje buvo ugdomos pažinimo, socialinė ir emocinė kompetencijos. Mokiniai dirbo grupėse, tyrė trinties jėgos rūšis, nustatė nuo ko jos priklauso, kėlė hipotezę ir formulavo darbo išvadas. Refleksijai taikėme „stiklainio“ metodą.

Gamtos mokslų mokytojos D. Kvietkauskienė, R. Dereškevičienė ir E. Dukynienė

„Giminės medis-2022“„Giminės medis-2022“Mūsų gimnazijos IIg mokiniai Gabrielė Gnižinskaitė, Ugnius Marcinkevičius, Kajus Juknevičius, Alanas Tulauskas dalyvauja respublikiniame projekte „Giminės medis-2022“. Kūrybiniai darbai paskelbti Kauno tautinės kultūros centro svetainėje.
http://ktkc.lt/cat-konkursai/gimines-medis-2022/
Kviečiu aktyviai balsuoti ir išrinkti Publikos nugalėtoją. Juo taps daugiausia balsų Kauno tautinės kultūros centro svetainėje surinkęs dalyvis.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Chodiuškinė

„Vargonai – muzikos instrumentų karalius!“„Vargonai – muzikos instrumentų karalius!“Lapkričio 10 d. 5 klasės mokiniai vyko į Kauno arkikatedrą, dalyvavo edukaciniame renginyje „Vargonai – muzikos instrumentų karalius!“ Mokiniai turėjo galimybę pamatyti iš arti, kaip grojama vargonais (rankomis ir kojomis), užeiti į vargonų vidų, tai yra pasivaikščioti tarp skambančių daugiau nei 3000 vamzdžių, pamatyti kvėpuojančius vargonų „plaučius” – dumplyną, pabandyti tiek rankomis, tiek kojomis išgauti garsus – išbandyti instrumentą patys!

Klasės vadovė Jolita Žukauskienė ir muzikos mokytoja Gintarija Kereišienė