Diena: 2019-10-03

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija  dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

                   Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

                    Pasinaudodami gautomis mokymo priemonėmis, pamokų aprašais, taikydami praktinę tiriamąją veiklą, pradinių klasių mokytojai kartu su gamtos mokslų mokytojais 2018-2019 m. m. pravedė integruotas pamokas:

 1. Pasaulio pažinimo ir fizikos pamoka 4 kl. „ Saulės sistema“;

 2.  Pasaulio pažinimo pamoką gamtoje 2 kl. ,,Kas gyvena pievoje?”;

 3. Pasaulio pažinimo pamoka 4 kl. “Ką žinome apie žemę?”;

 4. Integruota pasaulio pažinimo ir  fizikos pamoka 4 kl. “Kada teka elektros srovė?”;

 5. Integruota pasaulio pažinimo ir  fizikos pamoka 4 kl. “Kas sudaro saulės šeimą?“;

 6. Fizikos ir pasaulio pažinimo pamoka 3 kl. „Šviesos sklidimo tyrimai“.

                       Pamokų metu mokiniai mokėsi pritaikyti mokslines idėjas ir technologijas  kasdieniame gyvenime. Gamtos mokslų pamokos vyko  netradicinėse  erdvėse.