Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) prisideda prie nacionalinių strateginių švietimo prioritetų įgyvendinimo ir vykdo projektus, finansuojamus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir LR Vyriausybės lėšomis. Projektus inicijuoja ŠMM. Projektus vykdo ŠAC kartu su partneriais (savivaldybėmis, švietimo centrais, aukštojo mokslo įstaigomis ir pan.).

 Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

                Mokantis gamtos paslapčių svarbu plėtoti pažinimo kompetenciją, kurią sudaro smalsumas, domėjimasis, informacijos rinkimas ir apdorojimas. Naudojant įvairius būdus pasauliui pažinti ir tyrinėti – stebėjimą, bandymą, mokiniams lengviau suvokti, įsisąmoninti ir įprasminti savo žinias ir patyrimą.

              Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos džiaugiasi turėdamos galimybę plėtoti ir įtvirtinti mokinių žinias, pamokose  naudodamos gamtamokslinio ugdymo priemones, įsigytas dalyvaujant projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“.  

               Mokytoja V. Petkevičienė ir 2 klasės mokiniai eksperimentavo ir mokėsi atpažinti judančius objektus, palyginti jų kelią, greitį ir laiką. Kitos pasaulio pažinimo pamokos metu mokiniai praktiškai naudojosi paprasčiausiais buitiniais ilgio, laiko, temperatūros matavimo prietaisais.  3 klasės mokiniai mokėsi gamtoje ieškoti priežasties ir pasekmės ryšių bei daryti išvadas. Naudodamiesi lupa, petri lėkštele, rulete, chronometru, siūlais ir kompasu, mokiniai išmoko nustatyti pasaulio kryptis, susipažino su artimiausioje aplinkoje esančiu gamtos orientyru – skruzdėlynu ir jo gyventojais. Mokytoja R. Budžiulienė džiaugėsi, jog 3 klasės mokiniai kruopščiai atliko užduotis ir aktyviai dalyvavo ugdymosi procese.                Aktyvus ir kūrybingas mokymasis, naudojant įvairias gamtamokslines priemones, ugdo gamtamokslines mokinių kompetencijas.