Lapkričio 12 d. 5a ir 5b klasių mokiniai vyko į edukacinę išvyką į Kauną. Jie lankėsi Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kuriame turėjo nukenksminti muziejui grėsmę keliančius užtaisus, vykdydami įvairias užduotis. Vėliau vyko į Kauno Kamerinį teatrą, kur jų laukė kelionė po skirtingas Stebuklų šalies karalystes, išsidėsčiusias skirtingose teatro erdvėse. Kiekvienoje karalystėje vaikus pasitiko skirtingos pažintys su teatru ir kūriniu „Alisa stebuklų šalyje“. Klasės vadovės Deimantė Šadagytė ir Daiva Macijauskienė

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 5-6 kl. mergaitės dalyvavo Prienų r. mokinių kvadrato varžybose. Mokinės iškovojo garbingą III vietą ir atstovaus gimnaziją sekančiame etape – zoninėse kaimo vietovių varžybose.

Prienų miesto ir rajono mokyklų anglų kalbos mokytojai nuo 2018 m. dalyvauja Švietimo skyriaus koordinuojamame ERASMUS+ KA1 programos projekte „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“. Todėl spalio 19 d. septyni anglų kalbos mokytojai išvyko į šešių dienų mokymo(si) kursus Amsterdame, Nyderlanduose, kuriuose dalyvavo ir mūsų gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja Evita Maksvytienė. Kursų tikslas – susipažinti su inovatyviomis mobiliomis mokymo(si) programomis ir gebėti praktiškai jas pritaikyti ugdymo procese, siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus. (Visą straipsnį skaitykite: http://www.prienai.lt/go.php/lit/-prienu-rajono-anglu-kalbos-mokytojai-mokesi-amsterdame)

Lapkričio 8 d. penktadienį gimnazijoje lankėsi Europos Parlamentos narys Petras Auštrevičius. Jis susitiko su respublikinio projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ dalyviais – Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokiniais ir mokytojais, kalbėjosi apie EP veiklą bei aktualiausius politinius įvykius. Dėkojame už apsilankymą!

Lapkričio 4 d. IVg klasės mokiniai lankėsi Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje Palemone. Dalyvavo edukacinėje programoje „Taip ir ne“ pagal kultūros paso programą.
Vos įžengus į S. Nėries muziejaus teritoriją akį patraukė seni vaismedžiai. Pasirodo, juos sodino pati poetė.  Namą  suprojektavo skulptorius Bernardas Bučas, S. Nėries vyras. Žinoma, dabar muziejus puikiai renovuotas, labai šviesus. Mums buvo  įdomu apžiūrėti išlikusius S. Nėries asmeninius daiktus. Vertingas eksponatas muziejuje yra S. Nėries rankraštis, perrištas žaliu siūlu. Tai karo metų eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“. Į jį poetė sudėjo savo skaudžiausius išgyvenimus būdama toli nuo namų.

Šioje netradicinėje pamokoje dar kartą įsitikinome, kad poetės gyvenimas ir kūryba yra mįslė, paslaptis ir stebuklas.

Mingailė Skiečiūtė, IVg klasė

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija dalyvauja respublikiniame projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.

Programos tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Programoje sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas, o geriausi moksleiviai ir mokytojai bus pakviesti apsilankyti Strasbūre arba Briuselyje.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo.

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija spalio mėn. 19 d. šventė gimnazijos 100 metų jubiliejų. Tai ilgo, prasmingo, kūrybingo gyvenimo kelias. Šia iškilminga proga gimnazijoje vyko daug šventinių renginių. Spalio mėn. 19 d. 12 val. į Veiverių Šv. Liudviko bažnyčią rinkosi mokiniai, mokytojai, svečiai. Buvo aukojamos Šv. Mišios  už gimnazijos bendruomenę. Po Šv. Mišių  Veiverių šaulių namuose vyko iškilmingas šventinis minėjimas.

Sklaidome gimnazijos veiklos istoriją, tarsi mozaiką dėliojame praeities įvykius. 1919 m. spalio 1 d. Veiverių mokytojų seminarijos patalpose įkurta valstybinė progimnazija, joje buvo 3 klasės, mokėsi apie 40 mokinių. Visi, norintys mokytis, privalėjo išlaikyti stojamuosius egzaminus. 1925 m. mokyklai suteiktas Tomo Ferdinando Žilinsko, žymaus Lietuvos pedagogo, Veiverių mokytojų seminarijos patriarcho, vardas. 1941 m. progimnazija pavadinta  Veiverių gimnazija. Mokslas buvo mokamas. Drausmė buvo labai griežta. Buvo rengiami literatūros vakarai, dailiojo skaitymo konkursai, įvairios parodos, buvo mokoma netgi dailiojo čiuožimo. 1944 m.  Veiverių gimnazijoje mokslas tęsėsi. Trūko mokymo priemonių, dažnai praskrisdavo priešų lėktuvai, bet mokykla veikė, nors ir nešildomose patalpose. Tais pačiais metais mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Mokyklai Tomo Ferdinando Žilinsko vardas sugrąžintas tik 1989 m. Gimnazijos statusas suteiktas 2006 m. Istorijos mokytoja Edita Losevaitė, remdamasi gimnazijos archyvo medžiaga, supažindino su  gimnazijos istorija, mokinių elgesio ir tvarkos taisyklėmis tarpukario, karo metais.

Gimnazijos mokinius, mokytojus, svečius sveikino gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė. Direktorė pasidžiaugė nuveiktais darbais, linkėjo ir toliau telktis prasmingiems darbams. Gimnazijos bendruomenę sveikino LR žemės ūkio ministras Andrius Palionis, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Prienų rajono tarybos nariai, Prienų rajono švietimo ugdymo įstaigų vadovai, Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas, miestelio medicinos darbuotojų atstovai, buvę mokiniai, mokytojai, kiti šventės svečiai.

Gimnazija darbais, mokinių rezultatais sukūrė savo sėkmės istoriją. Ar gali būti mokytojui geresnis padėkos žodis nei prisimenant mokinius, garsėjančius visoje Lietuvoje? Gimnazijos bendruomenę sveikino biologas, gamtininkas, rašytojas Selemonas Paltanavičius:  „Mokyklą prisimenu su nostalgija. Mokantis šioje mokykloje, su mokykla ir mokytojais reikėjo elgtis pagarbiai, juk kitaip ir negalėjo būti , buvo girdėta Mokytojų seminarijos istorija. Visa tai džiugino.“  Socialinių mokslų daktaras Renaldas Gudauskas palinkėjo  ir toliau išlikti pavyzdine ugdymo, auklėjimo ir švietimo institucija, kuri dovanotų Lietuvai prasmingą ateities perspektyvą. Buvusi mokinė Astrida Miceikienė , socialinių mokslų daktarė, šimtmečio proga linkėjo mokytojams kūrybinio polėkio, gimnazistams- didelių ambicijų, o gimnazijai būti šviesos , kūrybiškumo židiniu, į kurį visada norėtųsi sugrįžti. Klebonas Kazimieras Skučas pasidžiaugė, kad ši mokykla iki šiol gyva, jog per šimtą metų parengė tiek daug šviesuolių. Prisimindamas skaudžius praeities įvykius, mokytojų trėmimą į Sibirą, palinkėjo, kad mokykloje visada išliktų gyva tautinė, patriotinė, religinė dvasia. Džiugu, kad gimnazija buvusiems mokiniams yra ta vieta, į kurią norisi sugrįžti, kuri atgyja jų prisiminimuose ir po daugelio metų. Čia jie svajojo, mylėjo ir buvo mylimi. Todėl buvę mokiniai,  atvykę į gimnazijos rūmus, atvėrusius jiems duris į didįjį gyvenimo kelią, galėjo pasakyti: “Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu“ (Just. Marcinkevičius).  Turbūt visi, sėdintys salėje, mintijome: gimnazija įdiegė savo ugdytiniams pagarbą žmogui, meilės Tėvynei jausmą. Dainomis ir šokiais  gimnazijos bendruomenę sveikino gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Daug sveikinimų, šiltų žodžių, gėlių- tokia šventinė atmosfera tvyrojo salėje šventinio renginio metu. Po šventinio minėjimo visi iškilmingos šventės dalyviai rinkosi į gimnaziją aplankyti „Gimnazijos 100- mečio parodos“  ekspoziciją. Užsuko į gimnazijos muziejų, apžiūrėjo senų dienynų parodą, naująjį Selemono Paltanavičiaus biologijos kabinetą, rašytojos Bronės Buivydaitės biblioteką, apžiūrėjo  fotografijų parodą „Gimnazija vakar ir šiandien“, įžymių žmonių alėją, mokytojo R. M. Ermošenkos stendą, pasigrožėjo jaukia gimnazijos aplinka. Pasėdėjo mokykliniame suole, džiaugėsi ir jautė vienas kito šypsenas, žvilgsnius ir širdis…

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai jau 100, dar tik 100…

Spalio 16 d. vyko respublikinio konkurso „Eurodebatai“ atrankos etapas Prienų Žiburio gimnazijoje. Debatus organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Šiais metais debatų tema buvo „Aš žalias – mada ar būtinybė?“. Ši tema  labai aktuali dėl pasaulyje vykstančių katastrofų ir globalinių problemų. Renginyje dalyvavo ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokinės: Rimgailė Maksvytytė, Erika Valuckaitė. Debatus vedė Kristijonas Raibužis, Jaunimo Europos komandos narys.

Spalio 9 d. gimnazijoje fizinio ugdymo pamokos buvo kitokios, nei įprastai. Fizinio ugdymo mokytojos Jurgita Dranginienė ir Daiva Macijauskienė, dalyvaudamos projekte „Europos mokyklų sporto diena“, vedė „Zumba kids“ pamokas 1a kl., 5a kl. ir 5b kl. mokiniams. Ačiū mokytojoms už puikią nuotaiką ir geras emocijas.