Priešmokyklinio ugdymo ir pirmos klasės mokiniams nuo rugsėjo 1 d. nemokamas maitinimas  skiriamas nevertinant pajamų. Pareiškėjas (vienas iš PUG ir pirmos klasės mokinių tėvų, (globėjų) ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų), deklaruojantis gyvenamąją vietą Prienų rajono savivaldybėje, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į mokyklą, kurioje mokinys mokosi, užpildydamas prašymą-paraišką.

 • 2 – 12 klasių mokinių tėvams prašymo formoje reikia nurodyti pajamas, ir pristatyti   patvirtinančius dokumentus (į pajamas neskaičiuojami už vaikus gaunami pinigai bei socialinės išmokos) .
 • Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmėms įsigyti  skiriama jeigu:
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (187,5 Eur);
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
 • Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas:

Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

 • Pirmą kartą pildantiems prašymą – paraišką reikalingi dokumentai (kopijos) socialinei paramai mokiniams gauti:
 • tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 • įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 • žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
 • santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;

Prašymo formas galima rasti gimnazijoje (klausti budinčio darbuotojo).

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Dokumentų apie šeimos gaunamas pajamas pareiškėjui pateikti nereikia.

 Socialinė pedagogė  Nijolė Spūdienė      

Biologijos mokytojas

Pareigybės lygis – A; darbo krūvis – 1 etatas; darbo sutartis - neterminuota. Aprašymas dokumente.

Matematikos mokytojas

Pareigybės lygis – A; darbo krūvis – 1 etatas; darbo sutartis - neterminuota. Aprašymas dokumente.

Logopedas

Pareigybės lygis – A; darbo krūvis – 1 etatas; darbo sutartis - terminuota. Aprašymas dokumente.

Vaikai - tai stebuklas, kuris džiugina akis, sukelia šypseną, pripildo širdį laime. Vaikai - tai brangiausia, ką turime, dėl ko gyvename. Šiandien minime Tarptautinę vaikų gynimo dieną - tai priminimas visuomenei apie būtinybę gerbti ir saugoti vaikų teises. Dėl esamo karantino šią dieną negalime susitikti su draugais, bet priešmokyklinukai “Ežiukai -2” paminėjo šią dieną ir siunčia spalvotus linkėjimus visiems mūsų gimnazijos mokiniams.

2020 m. gegužės 21 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje neįprastomis sąlygomis įvyko paskutinio skambučio šventė. Tiek gimnazijos abiturientai, tiek būsimi abiturientai, visi gimnazijos mokytojai ir administracija nuotoliniu būdu susirinko į šventinį renginį. Dalijamės gimnazijos moksleivių sveikinimais abiturientams.

1. Paskutinio skambučio šventės proga įteikiamos dovanos Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos abiturientams https://www.youtube.com/watch?v=ND-kQNflt0w&feature=youtu.be

2. Šventinis sveikinimas abiturientams paskutinio skambučio proga https://www.youtube.com/watch?v=ZQV5K6sFI6M&feature=youtu.be

3. 1A klasės sveikinimas gimnazijos 12-tokams. Auklėtoja Rita Juodienė
https://www.youtube.com/watch?v=N8dzFLKPtVE

4. 1b klasės sveikinimas gimnazijos 12-tokams. Auklėtoja Valė Petkevičienė
https://www.youtube.com/watch?v=5eAmrzRyp9A&feature=youtu.be

5. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos himnas https://www.youtube.com/watch?v=8yfPJXwzJqg&feature=youtu.be
6. Muzikinis sveikinimas 12-tokams Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos choro
https://www.youtube.com/watch?v=xKs7Hanv5bM&feature=youtu.be

Gegužės 8 d. „Europos egzaminą“ internetu sprendė visos Lietuvos mokiniai, studentai, organizacijų atstovai, įvairių darboviečių darbuotojai ir individualūs dalyviai. Užduotis buvo galima spręsti nuo 9 val. iki 23.59 val. egzaminas.eu puslapyje. Konkurso, skirto Europos dienai paminėti, dalyviai galėjo pasitikrinti savo žinias apie Europos Sąjungos istoriją, institucijas, kultūrą, geografiją, kalbas ir kt. jau vienuoliktą kartą vykusiame „Europos egzamine”. Šiais metais išskirtinis dėmesys buvo skiriamas Europos Sąjungos žaliojo kurso ir prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos prioritetams.
Mūsų gimnazijos Ig-IIIg klasių mokiniai, taip pat, dalyvavo „Europos egzamine“. Geriausiai užduotis išsprendė IIg kl. mokinys Džiugas Šapkus, kuris pateko į antrąjį „Europos egzamino“ etapą internetu, kuris vyks gegužės 19 d. Taip pat, galime pasidžiaugti ir IIIg kl. mokinių Ievos Sakalauskaitės, Brigitos Anuškevičiūtės bei Ig klasės mokinio Lauryno Dabušinsko rezultatais.
Sveikiname ir džiaugiamės visais mūsų mokiniais, kurie išdrįso sudalyvauti ir pasitikrinti savo žinias „Europos egzamine“!
Istorijos mokytoja Edita Losevaitė

Mieli mokiniai ir tėveliai, kviečiame Jus prisijungti prie iniciatyvos – perduoti savo padėkos žinutę Mokytojams. Daugelį metų Prienų švietimo pagalbos tarnyba mokslo metų pabaigoje sukviesdavo rajono mokinius į šventę „Pasidžiaukime kartu“. Joje pasidžiaugdavome mūsų gabiausių mokinių laimėjimais, pasiekimais rajoninėse, regioninėse, šalies olimpiadose, konkursuose.

Šie metai kitokie – mokinių į tokią šventę pakviesti negalime. Susidūrėme su nuotolinio ugdymo iššūkiu, kurio herojais tapome visi: vaikai, tėveliai, kiti šeimos nariai. Tačiau didžiausia atsakomybė teko Mokytojui. Nors Mokytojo profesija nuolat reikalauja žinių siekimo ir tobulėjimo, šiais metais pedagogai skyrė daug laiko ir pastangų tam, kad galėtų nuotoliniu būdu užtikrinti sėkmingą ir ramų mokymosi procesą. Mokytojai su nuoširdžiu atsidavimu parodė, kokie svarbūs jiems esate jūs, todėl kviečiame mokinius, tėvelius, senelius išreikšti savo dėkingumą Mokytojams ir dalyvauti Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko globojamoje iniciatyvoje „Pasidžiaukime kartu savo MOKYTOJAIS!“. Kviečiame Jus sukurti nuoširdžią padėką žodžiais, eilėmis, dainomis ar spalvomis ir tai užrašyti, nufilmuoti ar nufotografuoti. Juk pasakyti AČIŪ yra daugybė būdų.

Siųskite savo kūrinius elektroniniu paštu svietimocentras@prienai.lt iki 2020 m. birželio 5 dienos. Kai tik gausime Jūsų padėkas, jomis dalinsimės ir džiaugsimės viešose erdvėse. Galiausiai visos padėkos žinutės mokytojams bus perduotos, kai po vasaros atostogų jie susirinks į kasmet Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus organizuojamą rajoninę pedagogų konferenciją. Sukurkime kartu šventę Mokytojams!

Labai laukiame jūsų padėkos žinučių mokytojams, o jeigu kyla klausimų ar norite pasitarti, nedvejokite ir skambinkite telefonu (8 319) 52 081 arba (8 319) 52 355.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė

P. S.: Dalyvaudami šioje iniciatyvoje, sutinkate, kad Jūsų atsiųsta medžiaga būtų skelbiama viešai.

1a klasės mokiniai, lankantys būrelį "Būk saugus" dalyvavo piešinių konkurse „Bunda GAMTA. SAUGOK ją nuo keturračių“, kuriuo buvo siekiama atkreipti dėmesį apie gamtai daromą žalą, nedrausmingiems keturratininkams važinėjant bekele. Sulaukta daugiau kaip 400 piešinių, išrinkti kūrybiškiausi darbai. 
   Jungtinė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, gamtininkų ir dailininkų komisija išrinko 7 pačius įdomiausius pavienių mokinių piešinius bei 7 kūrybiškiausias mokinių klases iš visos Lietuvos.
   Mokiniai piešė retas ir saugomas rūšis, gamtą, kurią reikia saugoti, bei kaip tai gali suniokoti nedrausmingi keturratininkai, kitos transporto priemonės. Piešinys galėjo būti kaip edukacinis plakatas ar aplikacija su skambiu šūkiu, raginančiu saugoti gamtą. 
   Atrenkant geriausius darbus buvo vertinama kūrybiškumas, temos atskleidimas, originalumas, gamtos suvokimas, taip pat buvo atsižvelgta į mokinių amžių. Visus atrinktus mokinių piešinius galite peržiūrėti Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro FB paskyroje
   Pirmos, antros bei trečios vietos laimėtojai (pavieniai mokiniai) bus apdovanoti knygomis „Medžiai“ bei padėkomis. Likusiems keturiems mokiniams, nominuotiems už individualų, netradicinį, emocionalų ar dramatišką temos atskleidimą, bus išsiųstos individualios padėkos su kvietimu apsilankyti Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre. Kūrybiškiausių klasių mokinių bei jų mokytojų iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių lauks padėkos ir nemokama ekskursija Nacionaliniame lankytojų centre .
     Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 1a klasė gauna padėką už JAUTRŲ TEMOS ATSKLEIDIMĄ ir ekskursiją Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre .

Mokytoja Rita Juodienė