Į GIMNAZIJĄ

BALTAS AUTOBUSAS
Degimai – 6.50
N. Klebiškis – 6.55
Lizdeikiai – 7.00
Juodbūdis – 7.05 ( 8- IV g klasės)
Čiurliai – 7.08
Jurginiškiai – 7.12

GELTONAS MOKYKLINIS AUTOBUSAS JHU 365
Juodbūdis – 8.00 (PUG – 7 kl.)
Petkeliškės – 8.03
Čiurliai – 8.05

PO PAMOKŲ

BALTAS AUTOBUSAS
Čiurliai, Petkeliškės, Juodbūdis – 14.10 ( PUG – 7 KL.)
Čiurliai, Petkeliškės, Juodbūdis, Lizdeikiai, Leskava, Mozūriškės, Liepabūdis, N. Klebiškis, Degimai – 15.10

GELTONAS MOKYKLINIS AUTOBUSAS JHU 365
Jurginiškiai – 14.30

Gruodžio 10 d. 6 klasės mokiniai mokėsi netradicinėje aplinkoje. Vykome į Vilkijos A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejų. Ten vyko Kultūros paso edukacija „Šiaudiniai: Sodų karalystės paslaptys“. Edukacija vyko buvusios klebonijos patalpose. Tai seniausias išlikęs pastatas Vilkijoje. Manoma, kad jam yra virš 300 metų. Autentiškoje aplinkoje mus supo nuostabaus grožio šiaudiniai sodai, kuriuose tilpo visa: požemis ir dangus, paukščiai ir žmonės. Lietuviški šiaudiniai sodai gaminami iš trapių medžiagų – šiaudų ir smilgų. Mokiniai taip pat prisilietė prie šio meno. Edukaciją vedančios muziejininkės padedami, jie surišo ir į namus parsivežė mažutį sodo elementą. Ši edukacinė pamoka padėjo pajusti artėjančių Kalėdų dvasią. Geografijos mokytoja A. Ambrulevičienė

Gruodžio 5 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 7 – 8 klasės mokiniai dalyvavo protų mūšyje „AIDS – turime apie tai žinoti!“
Protų mūšio tikslas – propaguoti brandesnį požiūrį į ŽIV / AIDS ligą ir ligonius. Taip pat gilinti mokinių žinias apie ligos pasekmes bei užsikrėtimo būdus ir galimas prevencines priemones. Visi dalyviai buvo apdovanoti dovanėlėmis.
Protų mūšį „AIDS – turime apie tai žinoti!“ surengė biologijos mokytoja Ona Zofija Jasaitienė ir visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Erika Bašinskaitė-Zubrienė.

Prienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką  logopedo – specialiojo pedagogo pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A;

Darbo krūvis – 0,5 etato ir sudaroma darbo sutartis – neterminuota.

Darbo krūvis – 0,5 etato ir sudaroma darbo sutartis – terminuota.

Reikalavimai: Įgytas specialusis pedagoginis aukštasis išsilavinimas. Specialusis pedagogas, logopedas turi žinoti ir išmanyti: specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas, jo darbą reglamentuojančius teisės aktus.

 Darbo funkcijas: Specialusis pedagogas, logopedas atlieka šias: organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas, dalyvauja vaiko kompleksiniame tyrime ir padeda nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius individualius poreikius, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus, konsultuoja mokytojus sudarant individualias ir pritaikytas programas, individualizuojant bendrojo ugdymo programas, atsižvelgia į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją, atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, atsako už duomenų apie vaiką konfidencialumą, konsultuojasi su kolegomis, mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus ir kt.

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą.

Pretendentas nuo 2019 m. gruodžio 9 d. iki 2019 m. gruodžio 23 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. kasdien nuo 8.00 iki 14.00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tikslus laikas ir data bus praneštas individualiai. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el. p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt.

2019 m. lapkričio 28 d. vyko etnokultūrinis projektas „Šuldi ruldi varyk žąsis gulti“, skirtas priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams. Šventėje svečiavosi Prienų Ąžuolo progimnazijos liaudiškų šokių būrelio šokėjai (vadovė Dovilė Šatienė), Prienų kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Pipiras“ (vadovė Rasa Jurevičienė), Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos liaudiškų šokių šokėjai.
Mokiniai žaidė žaidimus, šoko ratelius, šokius, varžėsi kupini energijos ir skleidė gerą nuotaiką visiems susirinkusiems.
Jadvyga Beikauskienė

Paskutinį rudenio šeštadienį 7- IIg klasės mokiniai Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune stebėjo Ukmergės kultūros centro monospektaklį „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“. Jame profesionalus aktorius Vidmantas Fijalkauskas. (J. Tumo-Vaižganto lūpomis) pasakojo draugystės su Antanu Smetona istoriją. Šis spektaklis yra geriausia istorinė – literatūrinė pamoka mums visiems, ypač jaunajai kartai…

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga pakvietė mokinius ir jų mokytojus, vietos jaunimo bendruomenes ar kitas jaunimo organizacijas iš įvairių Lietuvos vietovių dalyvauti projekte „Keliauk Lietuvoje“.
Šiame projekte dalyvavo ir gimnazijos atstovės 8a klasės mokinės Gabrielė Stelmokaitė, Kamilė Verbauskaitė, Kamilė Žliobaitė. Mokinės projekto metu kūrė pažintinio maršruto aprašą apie Veiverius, IV g klasės mokiniai Inga Bekerytė ir Dovydas Niūklys sukūrė video filmuką.
Lapkričio 27 d. mokiniai dalyvavo baigiamojoje projekto konferencijoje, kurioje buvo apdovanoti padėkomis bei simbolinėmis dovanomis. Po konferencijos, kartu su kitais dalyviais, aplankė Dieveniškių regioninį parką, etnografinį muziejų.