Vaikai - tai stebuklas, kuris džiugina akis, sukelia šypseną, pripildo širdį laime. Vaikai - tai brangiausia, ką turime, dėl ko gyvename. Šiandien minime Tarptautinę vaikų gynimo dieną - tai priminimas visuomenei apie būtinybę gerbti ir saugoti vaikų teises. Dėl esamo karantino šią dieną negalime susitikti su draugais, bet priešmokyklinukai “Ežiukai -2” paminėjo šią dieną ir siunčia spalvotus linkėjimus visiems mūsų gimnazijos mokiniams.

2020 m. gegužės 21 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje neįprastomis sąlygomis įvyko paskutinio skambučio šventė. Tiek gimnazijos abiturientai, tiek būsimi abiturientai, visi gimnazijos mokytojai ir administracija nuotoliniu būdu susirinko į šventinį renginį. Dalijamės gimnazijos moksleivių sveikinimais abiturientams.

1. Paskutinio skambučio šventės proga įteikiamos dovanos Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos abiturientams https://www.youtube.com/watch?v=ND-kQNflt0w&feature=youtu.be

2. Šventinis sveikinimas abiturientams paskutinio skambučio proga https://www.youtube.com/watch?v=ZQV5K6sFI6M&feature=youtu.be

3. 1A klasės sveikinimas gimnazijos 12-tokams. Auklėtoja Rita Juodienė
https://www.youtube.com/watch?v=N8dzFLKPtVE

4. 1b klasės sveikinimas gimnazijos 12-tokams. Auklėtoja Valė Petkevičienė
https://www.youtube.com/watch?v=5eAmrzRyp9A&feature=youtu.be

5. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos himnas https://www.youtube.com/watch?v=8yfPJXwzJqg&feature=youtu.be
6. Muzikinis sveikinimas 12-tokams Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos choro
https://www.youtube.com/watch?v=xKs7Hanv5bM&feature=youtu.be

Gegužės 8 d. „Europos egzaminą“ internetu sprendė visos Lietuvos mokiniai, studentai, organizacijų atstovai, įvairių darboviečių darbuotojai ir individualūs dalyviai. Užduotis buvo galima spręsti nuo 9 val. iki 23.59 val. egzaminas.eu puslapyje. Konkurso, skirto Europos dienai paminėti, dalyviai galėjo pasitikrinti savo žinias apie Europos Sąjungos istoriją, institucijas, kultūrą, geografiją, kalbas ir kt. jau vienuoliktą kartą vykusiame „Europos egzamine”. Šiais metais išskirtinis dėmesys buvo skiriamas Europos Sąjungos žaliojo kurso ir prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos prioritetams.
Mūsų gimnazijos Ig-IIIg klasių mokiniai, taip pat, dalyvavo „Europos egzamine“. Geriausiai užduotis išsprendė IIg kl. mokinys Džiugas Šapkus, kuris pateko į antrąjį „Europos egzamino“ etapą internetu, kuris vyks gegužės 19 d. Taip pat, galime pasidžiaugti ir IIIg kl. mokinių Ievos Sakalauskaitės, Brigitos Anuškevičiūtės bei Ig klasės mokinio Lauryno Dabušinsko rezultatais.
Sveikiname ir džiaugiamės visais mūsų mokiniais, kurie išdrįso sudalyvauti ir pasitikrinti savo žinias „Europos egzamine“!
Istorijos mokytoja Edita Losevaitė

Mieli mokiniai ir tėveliai, kviečiame Jus prisijungti prie iniciatyvos – perduoti savo padėkos žinutę Mokytojams. Daugelį metų Prienų švietimo pagalbos tarnyba mokslo metų pabaigoje sukviesdavo rajono mokinius į šventę „Pasidžiaukime kartu“. Joje pasidžiaugdavome mūsų gabiausių mokinių laimėjimais, pasiekimais rajoninėse, regioninėse, šalies olimpiadose, konkursuose.

Šie metai kitokie – mokinių į tokią šventę pakviesti negalime. Susidūrėme su nuotolinio ugdymo iššūkiu, kurio herojais tapome visi: vaikai, tėveliai, kiti šeimos nariai. Tačiau didžiausia atsakomybė teko Mokytojui. Nors Mokytojo profesija nuolat reikalauja žinių siekimo ir tobulėjimo, šiais metais pedagogai skyrė daug laiko ir pastangų tam, kad galėtų nuotoliniu būdu užtikrinti sėkmingą ir ramų mokymosi procesą. Mokytojai su nuoširdžiu atsidavimu parodė, kokie svarbūs jiems esate jūs, todėl kviečiame mokinius, tėvelius, senelius išreikšti savo dėkingumą Mokytojams ir dalyvauti Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko globojamoje iniciatyvoje „Pasidžiaukime kartu savo MOKYTOJAIS!“. Kviečiame Jus sukurti nuoširdžią padėką žodžiais, eilėmis, dainomis ar spalvomis ir tai užrašyti, nufilmuoti ar nufotografuoti. Juk pasakyti AČIŪ yra daugybė būdų.

Siųskite savo kūrinius elektroniniu paštu svietimocentras@prienai.lt iki 2020 m. birželio 5 dienos. Kai tik gausime Jūsų padėkas, jomis dalinsimės ir džiaugsimės viešose erdvėse. Galiausiai visos padėkos žinutės mokytojams bus perduotos, kai po vasaros atostogų jie susirinks į kasmet Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus organizuojamą rajoninę pedagogų konferenciją. Sukurkime kartu šventę Mokytojams!

Labai laukiame jūsų padėkos žinučių mokytojams, o jeigu kyla klausimų ar norite pasitarti, nedvejokite ir skambinkite telefonu (8 319) 52 081 arba (8 319) 52 355.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė

P. S.: Dalyvaudami šioje iniciatyvoje, sutinkate, kad Jūsų atsiųsta medžiaga būtų skelbiama viešai.

1a klasės mokiniai, lankantys būrelį "Būk saugus" dalyvavo piešinių konkurse „Bunda GAMTA. SAUGOK ją nuo keturračių“, kuriuo buvo siekiama atkreipti dėmesį apie gamtai daromą žalą, nedrausmingiems keturratininkams važinėjant bekele. Sulaukta daugiau kaip 400 piešinių, išrinkti kūrybiškiausi darbai. 
   Jungtinė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, gamtininkų ir dailininkų komisija išrinko 7 pačius įdomiausius pavienių mokinių piešinius bei 7 kūrybiškiausias mokinių klases iš visos Lietuvos.
   Mokiniai piešė retas ir saugomas rūšis, gamtą, kurią reikia saugoti, bei kaip tai gali suniokoti nedrausmingi keturratininkai, kitos transporto priemonės. Piešinys galėjo būti kaip edukacinis plakatas ar aplikacija su skambiu šūkiu, raginančiu saugoti gamtą. 
   Atrenkant geriausius darbus buvo vertinama kūrybiškumas, temos atskleidimas, originalumas, gamtos suvokimas, taip pat buvo atsižvelgta į mokinių amžių. Visus atrinktus mokinių piešinius galite peržiūrėti Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro FB paskyroje
   Pirmos, antros bei trečios vietos laimėtojai (pavieniai mokiniai) bus apdovanoti knygomis „Medžiai“ bei padėkomis. Likusiems keturiems mokiniams, nominuotiems už individualų, netradicinį, emocionalų ar dramatišką temos atskleidimą, bus išsiųstos individualios padėkos su kvietimu apsilankyti Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre. Kūrybiškiausių klasių mokinių bei jų mokytojų iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių lauks padėkos ir nemokama ekskursija Nacionaliniame lankytojų centre .
     Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 1a klasė gauna padėką už JAUTRŲ TEMOS ATSKLEIDIMĄ ir ekskursiją Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre .

Mokytoja Rita Juodienė

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 23 d. yra priimtas LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Nr. V-977 „Dėl Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaiko priežiūros organizavimo įstaigose". Šiuo metu lopšeliai-darželiai ir ikimokyklinio ugdymo grupės dar nepradeda veikti, tačiau, vadovaujantis šiuo nutarimu, yra galimybė teikti vaikų priežiūros paslaugas tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis bei pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.
   Minėtas nutarimas įpareigoja tėvus, įtėvius, globėjus ar rūpintojus kreiptis dėl vaiko priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų tik įvertinus visas kitas vaiko(-ų) priežiūros galimybes namuose. Atkreipiame dėmesį, kad priežiūros paslauga negali būti teikiama, jeigu vaikas (-ai):
   1. Serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (daugiau informacijos žr. įsakyme).
   2. Gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (daugiau informacijos žr. įsakyme).
   Prienų rajone vaiko (-ų) priežiūros paslauga, atsižvelgiant į poreikius, bus teikiama viename ar keliuose Prienų miesto lopšeliuose-darželiuose. Bendrojo ugdymo mokyklose esančias ikimokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai taip pat būtų priimami į miesto lopšelius-darželius.
   Tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai dėl vaiko (-ų) priežiūros paslaugos gali kreiptis į švietimo įstaigą, kurioje jų vaikas (-ai) lankė ikimokyklinio ugdymo grupę, užpildydami nurodytos formos prašymą ir kartu su juo pateikdami darbdavio pažymas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje (pateikiamos abiejų tėvų pažymos). Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu švietimo įstaigų interneto svetainėse nurodytais adresais. Tais atvejais, kai dirbama pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, kartu su prašymu reikia pateikti savo paties parengtą ir pasirašytą pažymą dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją.
   Aktualūs dokumentai:
prašymas dėl vaiko (-ų) priežiūros paslaugos;
- LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-23 sprendimas Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“;
- LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Užpildytus dokumentus pateikti gimnazijos elektroniniu paštu: mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt, smulkesnė informacija tel. 867001511