Prienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką pradinių klasių mokytojo pareigoms eiti.

Pareigybės lygis – A;
Darbo krūvis – 36 savaitinės valandos (1 et.);

Darbo funkcijos: pradinių klasių mokytojas ruošiasi pamokoms, papildomo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoja, pasirenka pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, padeda mokiniams formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos, saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius, lavina gebėjimą jais vadovautis, moko mokinius darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, susitelkimo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (pradinių klasių mokytojo kvalifikacija). Pretendentas siekiantis dirbti pradinių klasių mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentas nuo 2019 m. rugpjūčio 12 d. iki 2018 m. rugpjūčio 26 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. Dokumentai priimami nuo 8.00 iki 14.00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbio data – 2019-08-27 . Tikslus laikas bus praneštas individualiai. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt.

Birželio 18 dienos ankstyvą rytą 7a ir 7b klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis I. Šuminaite-Cimermone ir E. Keturakiene traukiniu išvyko į edukacinę kelionę po Vilnių. Kelionės metu mokiniai aplankė Aušros vartus, Vilniaus rotušę, Senojo universiteto kiemelį, Gedimino pilį, Katedros požemiuose išgirdo karalių ir kunigaikščių paslaptis, Bažnyčios paveldo muziejuje pamatė didžiausius sukauptus lobius, Mažvydo biblioteką. Pasisėmę kultūros mokiniai patraukė ir į 2 Nightmare Hotel, kuriame laukė tikri, siaubo persmelkti išbandymai.

Birželio 19 d. 5-8 kl. ir Ig kl. mokiniai vyko į edukacinę kelionę „Pažinkime Lietuvą“ po Dzūkijos nacionalinį parką. Kelionės metu mokiniai aplankė gamtinį rezervatą – Čepkelių aukštapelkę. Tai unikalus, žmogaus ūkinės veiklos nepaliestas, gamtinis kompleksas. Apžiūrėję kimininę aukštapelkę su retais augalai, paklausę įdomaus gido Emilio pasakojimo ir pasivaikščioję po žemynines kopas, bei pakvėpavę švariausiu oru Lietuvoje, nuvykome prie Ūlos akies. Iš Ūlos akies išteka jauniausia Lietuvos upė Ūla. Mokiniai pabraidžiojo po jos šaltus vandenis, pasigrožėjo atodangomis. Kitas mūsų objektas buvo etnografinis Zervynų kaimas su 48 sodybomis. Ši vietovė jau žinoma nuo titnago ir žalvario amžiaus, archeologai atrado net 24 gyvenvietes iš to laikotarpio. Atsisveikinę su gidu nuvykome į Merkinės piramidę pasisemti dvasinės ramybės, bet jos neradom. Kelionę užbaigėm nuostabiais vaizdais iš Merkinės apžvalgos bokšto. Dėkoju mokytojoms E. Maksvytienei ir E. Losevaitei už pagalbą, dėkoju tiems mokiniams, kurie iš kelionės parsivežė gerų emocijų ir gražių įspūdžių.
Geografijos mokytoja A. Ambrulevičienė

Gedulo ir vilties dieną  gimnazijoje prisiminėme  tremtinių išgyvenimus Sibiro toliuose.
Gimnazijos bibliotekoje veikė paroda, skirta tremčiai. Pamokose skaitėme tremtinių atsiminimus, bandėme atkurti skaudžių likimų mozaiką. Viena mergaitė prisimena nuostabią ramunių ir rugiagėlių pievą, kurią matė pro medinio vagono plyšius, vežama su tėveliais į Sibirą. Mūsų gimnazijos pievelėje taip pat pražydo rugiagėlių- atminties ir ilgesio – pieva. “Jei ne auksinės vasaros,/ Ne mėlynos vosilkos,/ Nebūtume atėję čia,/ Kur slenka dienos pilkos,”- skambėjo  mokyklos bendruomenės dainuojamos  dainos. Tremtinių dainos, primenančios Tėvynę, viltis ir tikėjimas neleido jiems palūžti amžino įšalo žemėje.
Tremtinių, partizanų dainos suskambo Skausmo kalnelyje, prie koplytstulpio tremtiniams Mauručiuose  ir prie gen. Kazimiero  Skučo , sovietų sušaudyto 1941 m., paminklo.  Gimnazijos skautai, šauliai, kiti gimnazistų atstovai nukankintiems ir žuvusiems mūsų tėvynainiams padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes. Žuvusieji tremtyje pagerbti tylos minute.
O mūsų mintyse įsirėžė žodžiai: “Kentėjome už tai, kad mylėjome Lietuvą”.
Renginio organizatoriai

Šiais mokslo metais 8 klasės mokiniai Rugilė Kuraitytė, Smiltė Rekešiūtė ir Vilius Vasiliauskas, vadovaujami anglų kalbos mokytojos Evitos Maksvytienės,  dalyvavo tarptautiniame projekte „LET‘S CREATE A STORY 2019“. Projekte dalyvavo 44 mokinių komandos iš 40 mokyklų. Parašyta ir iliustruota 11 istorijų. Šio projekto esmė yra ta, kad vieną istoriją rašo bei savo istorijos dalį iliustruoja trys ar keturios komandos iš skirtingų mokyklų. Mūsų mokyklos mokiniai turėjo pabaigti rašyti bei iliustruoti istoriją ir ją pavadino A RESTORED BELIEF. Džiaugiamės mūsų mokinių kūrybiškumu ir noru tobulėti. Internetinė šios knygos versija paspaudus šią nuorodą: https://view.joomag.com/2019-lets-create-a-book/0630243001552566062?preview

Anglų kalbos mokytoja Evita Maksvytienė

Birželio 4 d. penktos klasės mokiniai, paliko mokyklą ir išvyko į Kauną, kur mokėsi kitaip. Aplankė Švietimo muziejų, kur edukacinėje pamokoje „Viena diena tarpukario mokykloje“ mokėsi rašyti dailyraščiu ir tarmiškai skaityti. Po rašymo ir skaitymo laukė Tado Ivanausko gamtos muziejus ir pamoka „Pasaulio gyvūnai“. Mokiniai pabuvojo visuose žemynuose ir susipažino su pačiais įdomiausiais gyvūnais.
Geografijos mokytoja A. Ambrulevičienė