Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo atranka

   Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėto pareigoms (1 etatu) eiti. Darbo sutartis sudaroma neterminuota.

   Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą - planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

   Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

    1. Pretendentas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.

    2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

      2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

      2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

      2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

      2.4. gyvenimo aprašymą.

    3. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

   4. Pretendentas iki 2014 m. rugsėjo 1 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, tai yra, nuo 2014-08-19 iki 2014-09-01, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

   5. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2014 m. rugsėjo 4 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.

   Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Informacija klasių auklėtojoms

Informacija klasių auklėtojoms.

Konkursas mokyklos vyr. buhalterio pareigoms užimti

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V-104 „Dėl konkurso paskelbimo mokyklos vyr. buhalterio pareigoms užimti“:

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia konkursą mokyklos vyr. buhalterio pareigoms užimti (1 etatas).

Bendrieji reikalavimai pretendentams:

1. Apskaitos specialisto profesinė kompetencija.

2. Apskaitos specialisto sugebėjimas kokybiškai organizuoti bet kokios nuosavybės formos įmonės ar ūkio šakos apskaitos tarnybos darbą, taip pat konsultuoti buhalterinės apskaitos klausimais.

3. Apskaitos specialisto pasirengimas laikytis profesinės etikos normų.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

2. Ne mažesnė kaip 3 metų buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos ar kontrolės darbo patirtis per paskutinius 10 metų.

3. Darbas su VSAKIS sistema.

Prioritetas: darbo mokykloje stažas.

Privalumai:

1. Gebėjimas naudotis programomis Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), geri raštvedybos įgūdžiai.

2. Gebėjimas dirbti komandoje, komunikabilumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas.

3. Vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu. Kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301); pretendento anketa (parsisiųsti MS Word formatu).

6. Savo privalumų sąrašą

Pretendentas iki 2014 m. rugsėjo 10 mėn. d. gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. nuo 2014-08-28 iki 2014-09-10, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. Atranka vyks 2014 m. rugsėjo 17 d. Apie atrankos laiką kiekvienas pretendentas bus informuotas atskirai.

Tel. psiteiravimui:(8 319) 61202.

Mokslo ir žinių šventė

NEPAMIRŠKIME PROFILAKTIŠKAI PATIKRINTI VAIKO SVEIKATOS

    Kiekvienais metais, vaikai, lankantys ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir bendrojo lavinimo mokyklas, iki rugsėjo 15 d. turi pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus (forma 027-1/a). Profilaktinis sveikatos patikrinimas yra reikalingas siekiant tinkamai įvertinti vaiko sveikatą. Šios patikros metu gydytojai gali laiku diagnozuoti ligas ir imtis savalaikio jų gydymo.

Skaityti daugiau...

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 10 svečiai (-ių) ir narių nėra

Draugiškas internetas

Skanioji kompanija

Manodienynas.lt

IT pamokos

Profesinis ugdymas