Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbas

    Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėto pareigoms laisvoms auklėtojų darbo vietoms užimti nuolatiniam darbui 1 etatu ir 0,8 etato eiti. Darbo sutartis sudaroma neterminuota.

    Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą - planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

    Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

    1. Pretendentas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.

    2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

        2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

        2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

        2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

        2.4. gyvenimo aprašymą.

    3. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

    4. Pretendentas iki 2017 m. rugpjūčio 29 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, tai yra, nuo 2017-08-16 iki 2017-08-29, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

    5. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

DĖMESIO

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

    Dokumentai socialinei paramai mokiniams gauti Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje bus priimami: nuo liepos 17 d. iki 28 d. ir nuo rugpjūčio 24 d.

Mokiniai turi teisę į:

• nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 Eur) dydžio;

    Pareiškėjas užpildo prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formą ir prideda reikalingus dokumentus:

 • - suaugusiųjų šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • - vaiko (vaikų) gimimo liudijimą;
 • - pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio);
 • - santuokos liudijimą, ištuokos liudijimą, mirties liudijimą;
 • - žemės nuosavybės liudijimą arba pažymas apie turimą (nuomojamą) žemę.

    Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki spalio 20 d.

Socialinė pedagogė Nijolė Bendaravičienė 

PAMOKŲ LAIKAS (pasikeitė 3 ir 4 pertraukų laikas):

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 10.00 – 10.45
 4. 11.10 – 11.55
 5. 12.05 – 12.50
 6. 13.00 – 13.45
 7. 13.55 – 14.40
 8. 14.45 – 15.30

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 8 svečiai (-ių) ir narių nėra

Draugiškas internetas

Skanioji kompanija

Manodienynas.lt

Facebook

 Neonwebdesigns.com
This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration
service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit
http://tucowsdomains.com

IT pamokos

Profesinis ugdymas