Diena: 2022-06-16

Ar gyvenime užtenka tik talento?Ar gyvenime užtenka tik talento?Birželio 15 d. mokykloje vyko pokalbis – diskusija „Ar gyvenime užtenka tik talento?“. Jame dalyvavo 5 – 8 kl. ir I – IV g. kl. mokiniai bei mokytojai. Taip pat galime pasidžiaugti, jog mūsų gimnaziją aplankė ir pokalbyje savo patirtimi dalinosi Lietuvos operos solistas (bosas) Liudas Mikalauskas. Pokalbis buvo ne tik šiltas ir linksmas, bet ir kiekvieną paskatino siekti savo tikslų ir svajonių. Kaip Liudas Mikalauskas teigė, kad visada turime stengtis būti pirmi.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja E. Arbačiauskienė

Gedulo ir vilties dienaGedulo ir vilties dienaBirželio 14-oji Lietuvos gyventojų prisiminimuose – skaudžių prisiminimų diena. Tai – Gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14-ąją prasidėjo pirmieji masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą. Gedulo ir vilties dienai atminti Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 5-8 ir I-IIIg klasių mokiniai, mokytojai dalyvavo žygyje  į  Mauručių geležinkelio stotį, iš kurios, taip pat, buvo tremiami vietinių apylinkių gyventojai.  Mauručių geležinkelio stotyje mokinius pasitiko Prienų krašto muziejaus darbuotoja Ernesta Juodsnukytė, kuri papasakojo apie trėmimus į Sibirą, paskaitė partizano rašytą laišką iš tremties. Tylos minute pagerbėme žuvusius partizanus, tremtinius, prie atminties memorialo uždegėme atminties žvakutes.

Istorijos mokytoja E. Losevaitė

Pamoka buvo skirta Gedulo ir vilties dienai atmintiPamoka buvo skirta Gedulo ir vilties dienai atmintiBirželio 10 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 5 kl. mokiniai kartu su istorijos mokytoja E. Losevaite dalyvavo Prienų krašto muziejaus organizuotoje netradicinėje pamokoje. Pamoka buvo skirta Gedulo ir vilties dienai atminti, kurios metu, taip pat, buvo pagerbta Laisvės kovotojų Lukšų šeima.

Renginio metu aplankėme paminklą Tauro apygardos partizanams bei ekspoziciją „Laisvės kovos Šilavoto krašte“, Degimų – Vilkų kautynių vietą Klebiškio miške, aplankėme Lukšų šeimos sodybą Juodbūdžio kaime, o netradicinės pamokos pabaiga vyko Veiverių Skausmo kalnelyje.

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka kitaipLietuvių kalbos ir literatūros pamoka kitaipMūsų gimnazijos mokiniai mokosi ne tik iš vadovėlių ar pratybų. Pamokos vyksta ,,kitaip”. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos – puikus įrodymas. Čia mokiniai mokosi įvairiais ir smagiais būdais, ieško kūrybinių sprendimų atrandant teksto paslaptis. Šį kartą 6 klasės mokiniai siuntė Slaptą žinią draugui. Tradicines lietuviškos abėcėlės raides paslėpė po taškeliais, brūkšneliais ir piešiniais – Morzės, Finikiečių, Hebrajų, Korintiečių, Graikų abėcėle. Abėcėlės – tai informacijos kodavimo sistema, kodinė lentelė, ilgų ir trumpų impulsų (taškų, piešinių ir brūkšnių) seka. Ši sistema skirta informacijos perdavimui. Retas, kuris žino ar prisimena, kam ji naudojama ir kas, kokiais tikslais ją sukūrė. Tik ne šeštos klasės mokiniai! Po tokių praktinių rašymo pratybų jau moka užkoduoti savo vardą bei pavardę. Ištikus nelaimei atpažintų ir patys išsiųstų pagrindinį pagalbos signalą „SOS“.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ingrida Skrinskienė