Spalio 9 d. gimnazijoje fizinio ugdymo pamokos buvo kitokios, nei įprastai. Fizinio ugdymo mokytojos Jurgita Dranginienė ir Daiva Macijauskienė, dalyvaudamos projekte „Europos mokyklų sporto diena“, vedė „Zumba kids“ pamokas 1a kl., 5a kl. ir 5b kl. mokiniams. Ačiū mokytojoms už puikią nuotaiką ir geras emocijas.

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija  dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

                   Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

                    Pasinaudodami gautomis mokymo priemonėmis, pamokų aprašais, taikydami praktinę tiriamąją veiklą, pradinių klasių mokytojai kartu su gamtos mokslų mokytojais 2018-2019 m. m. pravedė integruotas pamokas:

 1. Pasaulio pažinimo ir fizikos pamoka 4 kl. „ Saulės sistema“;

 2.  Pasaulio pažinimo pamoką gamtoje 2 kl. ,,Kas gyvena pievoje?”;

 3. Pasaulio pažinimo pamoka 4 kl. “Ką žinome apie žemę?”;

 4. Integruota pasaulio pažinimo ir  fizikos pamoka 4 kl. “Kada teka elektros srovė?”;

 5. Integruota pasaulio pažinimo ir  fizikos pamoka 4 kl. “Kas sudaro saulės šeimą?“;

 6. Fizikos ir pasaulio pažinimo pamoka 3 kl. „Šviesos sklidimo tyrimai“.

                       Pamokų metu mokiniai mokėsi pritaikyti mokslines idėjas ir technologijas  kasdieniame gyvenime. Gamtos mokslų pamokos vyko  netradicinėse  erdvėse.

Prienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką psichologo pareigoms (1 etatu) užimti. Darbo sutartis sudaroma neterminuota.

  1. Reikalavimai: – aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų); – gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; – gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; – gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

     2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą.

        3. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

   4. Pretendentas iki 2019 m. spalio 11 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

   5. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2019 m. spalio 15 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt.

Rugsėjo 20 d., penktadienį, po trijų pamokų mokyklos foje vyko ikimokyklinio ugdymo auklėtinių, pradinių bei Ig ir IIg klasių mokinių šokių projektas, skirtas akcijai „Visa Lietuva šoka“! Renginyje dalyvavo ir gimnazijos mokiniai, ir mokytojai. Puikia nuotaika pasitinkame savaitgalį!!!

Rugsėjo 18 d. gimnazijoje lankėsi Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas, buvęs Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus patarėjas Arnoldas Pranckevičius. Jį atvykti į Prienų r. kraštą pakvietė Jaunimo Europos komandos narys Kristijonas Raibužis. Arnoldas Pranckevičius kartu su IIIg ir IVg klasių mokiniais diskutavo įvairiomis su Europos Sąjunga susijusiomis temomis, išsamiai ir įdomiai atsakinėjo į diskusijos moderatoriaus Kristijono Raibužio klausimus. Išvykdamas svečias mokiniams palinkėjo labiau tikėti ir pasitikėti savimi.

Gimnazijoje rugsėjo 10-20 d. eksponuojama Lietuvių kalbos instituto edukacinė paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Tai kilnojamoji ekspozicija, aktyviai keliaujanti po Lietuvos ir užsienio mokyklas, kultūros centrus bei renginius. Paroda skirta žaismingai pristatyti svarbiausius lituanistikos ir kalbotyros pasiekimus, supažindinti su lietuvių kalbos istorija, skatinti pasididžiavimą lietuvių kalba, atskleisti jos išskirtinumą ir vietą pasaulio kalbų kontekste bei pristatyti lietuvių kalbą užsieniečiams. Ekspoziciją sudaro unikalūs, interaktyvūs eksponatai – kalbos žaislai, leidžiantys kiekvienam paliesti kalbą rankomis ir pačiam pajusti jos savitumą.