Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas

2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. lapkričio 30 d.  Prienų rajono Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija dalyvauja ,,Erasmus+“ KA1 projekte ,,Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas.

 

Šis projektas  – tai dar viena galimybė gimnazijai gerinti mokymo(-si) kokybę ir suteikti geresnes sąlygas tobulinti asmeninius poreikius bei organizacijos tikslus atitinkančią kvalifikaciją.

Projektui paraišką parengė ir finansavimą gavo Prienų rajono savivaldybės švietimo skyrius. Projekto veiklose dalyvauja visos Prienų rajono mokyklos ir lopšelis – darželis ,,Pasaka“.

Projekto administravimas

  • Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-01 įsakymu Nr. (7.7)-A3-2016/492 sudaryta ,,Erasmus +“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto  Nr. 2016-1-LT01-KA101-023077 valdymo darbo grupė;
  • 2016-09-09 pasirašyta konsorciumo sutartis tarp Prienų r. savivaldybės administracijos ir visų Prienų r. mokyklų vadovų dėl tinkamo projekte numatytų reikalavimų ir veiklų vykdymo.

Pagal projektą vykdomų mokymų paslaugų teikėjas – DOREA švietimo institutas (Kipras).

Mokymuose tobulinamos sritys:

  • vadybinės kompetencijos: komandinio darbo ir lyderystės skatinimas (visos konsorciumo mokyklos)
  • nauji mokymo metodai ar įrankiai: mokymo nuostatos ir būdai (Balbieriškio, „Revuonos“, Pakuonio, Skriaudžių, Išlaužo, Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos, „Žiburio“ ir Stakliškių gimnazijos)
  • mokymo ir mokymosi procesų organizavimas: asmeninės mokinio pažangos siekimas (Balbieriškio, „Revuonos“, Šilavoto, Skriaudžių, Išlaužo, Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos, „Ąžuolo“ progimnazija, „Žiburio“, Stakliškių ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos)
  • personalo kompetencijos: mokytojo ir mokinio dialogas (Jiezno ir „Žiburio“ gimnazijos, „Ąžuolo“ progimnazija, Šilavoto ir Pakuonio pagrindinės mokyklos, lopšelis-darželis „Pasaka“)

Visi mokymuose dalyvaujantys įsipareigoja savo įstaigoje parengti kaitos projektus ir su suburta komanda juos įgyvendinti.

Pirmieji projekto mokymai Barselonoje (Ispanija)

 

 

 

 

 

 

2016 m. spalio 24-28 dienomis Prienų rajono mokyklų vadovų ir savivaldybės Švietimo

skyriaus atstovų komanda dalyvavo pirmuosiuose projekto mokymuose, tema ,,Team Work as a Means for Enhancing Productivity“ Barselonoje (Ispanija). Gimnaziją šiuose mokymuose atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Jurkšaitė.

Prienų rajono mokyklų vadovų ir Švietimo skyriaus komanda dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kuriuos organizavo DOREA švietimo institutas.

Mokymų dalyvių vadybinių kompetencijų gilinimui vadovavo DOREA švietimo instituto lektorius iš Amerikos Erik van Lennep. Mokymų metu pagilintos vadybinės žinios ir praktiškai patobulinti gebėjimai dirbti komandoje, būti jos dalimi. Erik van Lennep puikiai pateikiamais klausimais ir užduotimis formavo mokymų dalyvių naujoviškus požiūrius, kūrybinį mąstymą ir sprendimų būdus.

Projekto mokymai Barselonoje – pirma tokia galimybė visiems rajono švietimo įstaigų vadovams tobulinti savo vadybines kompetencijas mokantis kartu užsienyje. Patobulintas kompetencijas liudija įgyti DOREA instituto sertifikatai.

 

Antrieji projekto mokymai Palerme (Italija)

 

Kaip atrasti, skatinti ir motyvuoti talentingus vaikus? Kuo skiriasi pažangus mokinys nuo ypač talentingo? Kaip padėti mokiniams atrasti savo stiprybes ir investuoti į jų auginimą? Kokių konkrečių veiksmų turėtų imtis mokytojai, tėvai, draugai, kad padėtų mokiniams pasinaudoti savo stiprybėmis asmeniniame ir akademiniame gyvenime? Kaip suplanuoti pagrįstas akademines, asmenines ar emocines intervencijas ugdymo(si) procese?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šias temas kartu su dalyviais iš Ispanijos, Kipro, Kroatijos, Vengrijos gvildeno Balbieriškio, Išlaužo, „Revuonos“, Skriaudžių, Šilavoto, Naujosios Ūtos pagrindinių mokyklų, „Ąžuolo“ progimnazijos, Stakliškių, „Žiburio“, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų ir Švietimo skyriaus komanda, birželio 19 – 23 dienomis dalyvavusi kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Identify the Hidden Talent in Your Classroom“ Palerme (Italija). Gimnaziją šiuose mokymuose atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir matematikos mokytoja Aurelija Jakutė.

Kursus vedė kompetetinga lektorė, Pizos (Italija) universiteto dėstytoja Luisa Panichi. Kursai vyko anglų kalba, todėl pagerėjo mūsų anglų kalbos įgūdžiai. Dirbome grupėse, išklausėme teorijos, atlikome praktines užduotis. Visų pirma, mes patys turėjome apibūdinti talentingus vaikus, jų elgesį, bendravimą su klasės draugais. Gavome daug informacijos, kaip atpažinti talentingą vaiką, ir kuo jis skiriasi nuo gabaus mokinio. Buvo paneigtas mitas, kad apdovanoti, talentingi mokiniai viską atlieka puikiai. Sužinojome, kad tokie mokiniai gali turėti nemažai problemų, mokymosi sunkumų. Mokytojui mokant tradiciniais metodais, tokie vaikai nesudominami, todėl jie praranda motyvaciją, ir jų rezultatai būna labai vidutiniški. Kursuose buvo bandoma išsiaiškinti talentingų mokinių elgesio priežastis, ieškoma būdų, padedančių suprasti mokinių elgesį.

 

Erasmus+ 2022

Gimnazijos mokytojai dalyvavo „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685. Gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė Dalyvavo mokymuose „Švietimo vadyba ir lyderystė“ Kalamatoje, Graikijos respublikoje. Komandiruotės metu vyko paskaitos: švietimo vadyba; sprendimų priėmimas ir švietimo krizių valdymas; efektyvus problemų sprendimas. Mokymų metu vyko diskusijos, buvo nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, kuriami problemų sprendimų modeliai ir kt. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Jurkšaitė – „Kaip sustabdyti patyčias mokyklose ir skatinti socialinį bei emocinį ugdymas“. Socialinė pedagogė Nijolė Spūdienė – „Kova su patyčiomis – mokyklos sėkmės strategijos“ Porto mieste. Mokymų metu vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu buvo ieškoma efektyviausių būdų, kaip kurti aplinką, kurioje būtų stabdomos patyčios. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Chodiuškinė žinias tobulino mokymuose „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“, kurie vyko Florencijoje. Jų metu buvo kalbama, kaip sukurti mokymuisi palankią aplinką, kaip motyvuoti mokinius, kaip kurti pozityvumą. Gimnazijos psichologė Evelina Tiščenkienė – „Pozityvumas ugdymas: laimingos mokyklos“. Mokymų pagrindinė mintis, jog tik laimingas, pailsėjęs, savimi pasirūpinęs mokytojas gali kurti tokią aplinką aplink save. Reikia pozityvius dalykus pastebėti, juos akcentuoti, kol tai taps įpročiu. Didelis dėmesys savistabai, savo kūno ir proto balansui, atsipalaidavimo technikoms ir sąmoningam pasirinkimui gyventi laimingiau. Istorijos mokytoja Edita Losevaitė vyko į Slovėniją, į Liublijanos mieste organizuotus Erazmus tarptautinio projekto mokymus „Developing Emotional Intelligence” (“Emocinio intelekto ugdymas”). Emocinis intelektas nėra tai, ko būtų galima išmokti čia ir dabar arba per kelias valandas. Emocinis intelektas yra įgūdžiai, tai yra gyvenimo būdas, veiksmas, mokymas, kuris visada yra su mumis. Todėl turėtume stengtis, kad emocinis intelektas taptų neatsiejama gyvenimo dalimi, o ne tik kartais neišvengiamos akimirkos. Projekto dalyvės mokymuose įgijo naujos patirties, įgūdžių, metodų, kuriuos bus galima panaudoti pamokų metu ar klasių valandėlių metu.

Organizuojama „Erasmus+“1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000066084  mobilumo dalyvių atranka į kursus:

Eil. Nr.KursaiVietaDalyviaiPreliminari kursų data
1.„Naujoji „Erasmus+“ programa 2021–2027: sėkmingo projekto jūsų mokyklai rengimas“  Italija (Florencija)Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui2023 m. liepos mėn.
2.„STEM ugdymas: sąvokos, metodikos, įrankiai ir programos“  Austrija (Viena)STEM dalykų mokytojai2023 m. birželio mėn.
3.„STEAM: naujas mokymo(si) būdas“  Ispanija (Sevilija)STEAM dalykų mokytojai2023 m. birželio mėn.
4.„STEAM ugdymas ir verslumas“  Ispanija (Valensija)STEAM dalykų mokytojai2023 m. birželio arba liepos mėn.

Paraiškos dalyvauti atrankoje teikiamos iki gegužės 19 d. savo mokyklos atrankos komisijai.

Kviečiame susipažinti su atrankos dokumentais:

Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. (8 319) 61138 arba el. paštu renata.pavlaviciene@prienai.lt