Olweus patyčių prevencijos programa

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas. Siekdama šio vardo gimnazija įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei mažiausiai du semestrus įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Audito, vykusio 2020 m. rudenį, metu buvo patikrinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų.

Gimnazijoje vykdoma tarptautinė „Olweus patyčių prevencijos programa“ (OPPP). Programos tikslas: mažinti patyčių ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas tarp mokinių, kurti saugią aplinką, pagrįstą gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu pasitikėjimu.