Specialistai

Logopedė Evelina Kašauskienė (vaiko auginimo atostogose) 52 kab.   Psichologė Evelina Tiščenkienė 18 kab.   Specialioji pedagogė Eglė Liutkienė 8 kab.   Socialinė pedagogė Nijolė Spūdienė 9 kab.   Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Radvilė Želvytė 52 kab.