Mokytojų sąrašas

Mokytojų sąrašas

Mokytojų sąrašas

Eil. Nr. Mokytojo vardas ir pavardė Dėstomas dalykas
 1. Ambrulevičienė Alina Geografijos mokytoja
 2. Baranauskienė Aldona Technologijų mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
 3. Beikauskienė Jadvyga Šokių mokytoja
 4. Bereišienė Akvilė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
 5. Brazaitytė Kristina Anglų kalbos mokytoja
 6. Budžiulienė Regina Pradinio ugdymo mokytoja
 7. Dranginienė Jurgita Fizinio ugdymo mokytoja
 8. Dukynienė Elona Fizikos ir informacinių technologijų mokytoja
 9. Gerulaitienė Irma Bibliotekininkė
 10. Jankauskaitė Laima Rusų kalbos mokytoja
 11. Jasaitienė Ona – Zofija Biologijos mokytoja
 12. Jasūdienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 13. Joneliūnienė Janina Tikybos mokytoja
 14. Juodienė Rita Pradinio ugdymo mokytoja
 15. Jurkšaitė Loreta Vokiečių kalbos mokytoja
 16. Kabišaitienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 17. Karalevičienė Janė Rusų kalbos mokytoja
 18. Kereišienė Gintarija Muzikos mokytoja
 19. Keturakienė Eglė Lietuvių kalbos mokytoja
 20. Krasauskienė Vilija  Matematikos ir ekonomikos mokytoja
 21. Kurtinaitienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 22. Kvietkauskienė Dalytė Chemijos mokytoja
 23. Liutkienė Eglė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 24. Losevaitė Edita Istorijos mokytoja
 25. Macijauskienė Daiva Fizinio ugdymo mokytoja
 26. Maksvytienė Evita Anglų kalbos mokytoja
 27. Mikušauskienė Laima Etikos mokytoja
 28. Miliūnienė Eglė Meninio ugdymo pedagogė (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
 29. Petkevičienė Valė Pradinio ugdymo mokytoja
 30. Raškevičienė Odeta Pradinio ugdymo mokytoja
 31. Rukšėnas Antanas Fizikos mokytojas
 32. Rukšėnienė Zita Matematikos mokytoja
 33. Sabaliauskaitė Kristina Anglų kalbos mokytoja
 34. Sakalavičienė Gražina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 35. Sakalavičienė Vilma Pradinio ugdymo mokytoja
 36. Stanelytė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 37. Starkus Saulius Technologijų ir dailės mokytojas
 38. Sventickienė Alvyra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 39. Šadagytė Deimantė Matematikos ir informacinių technologijų  mokytoja
40.           Šuminaitė-Cimermonienė Inga    Lietuvių kalbos mokytoja 42.            Venclovienė Daiva                          Vokiečių kalbos mokytoja 43.            Vrubliauskienė Aušra                     Lietuvių kalbos mokytoja