Metodinė taryba

Gimnazijoje veikia Metodinė taryba – mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą. Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Metodinės veiklos uždaviniai –  užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją, padėti mokytojui pasirengti atestacijai. Gimnazijos metodinė taryba Pirmininkė: Kristina Sabaliauskaitė (Kalbų metodinė grupė); Nariai: Nijolė Spūdienė (Klasių vadovų metodinė grupė); Antanas Rukšėnas (Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė); Alina Ambrulevičienė (Socialinių mokslų, kūno kultūros, menų ir technologijų metodinė grupė); Regina Budžiulienė (Pradinio ugdymo metodinė grupė); Gražina Sakalavičienė (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė).