Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai 

Eil. Nr. Pavardė, Vardas Dėstomas dalykas
1. Ambrulevičienė Alina Geografijos mokytoja
2. Baranauskienė Aldona Technologijų mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
3. Beikauskienė Jadvyga  Šokių mokytoja
4. Bereišienė Akvilė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
5. Brazaitytė Kristina Anglų kalbos mokytoja
6. Budžiulienė Regina Pradinio ugdymo mokytoja
7. Dranginienė Jurgita Fizinio ugdymo mokytoja
8. Dukynienė Elona Fizikos ir informacinių technologijų mokytoja
9. Gerulaitienė Irma Bibliotekininkė
10. Jankauskaitė Laima Rusų kalbos mokytoja
11. Jasaitienė Ona – Zofija Biologijos mokytoja
12. Jasūdienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
13. Joneliūnienė Janina  Tikybos mokytoja
14. Juodienė Rita Pradinio ugdymo mokytoja
15. Jurkšaitė Loreta Vokiečių kalbos mokytoja
16. Kabišaitienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Karalevičienė Janė Rusų kalbos mokytoja
18. Kereišienė Gintarija Muzikos mokytoja
19. Keturakienė Eglė Lietuvių kalbos mokytoja
20. Krasauskienė Vilija Matematikos ir ekonomikos mokytoja
21. Kurtinaitienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Kvietkauskinė Dalytė Chemijos mokytoja
23. Liutkienė Eglė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
24. Losevaitė Edita Istorijos mokytoja
25. Macijauskienė Daiva Fizinio ugdymo mokytoja
26. Maksvytienė Evita Anglų kalbos mokytoja
27. Mikušauskienė Laima Etikos mokytoja
28. Miliūnienė Eglė Meninio ugdymo pedagogė (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
29. Petkevičienė Valė Pradinio ugdymo mokytoja
30. Raškevičienė Odeta Pradinio ugdymo mokytoja
31. Rukšėnas Antanas Fizikos mokytojas
32. Rukšėnienė Zita Matematikos mokytoja
33. Sabaliauskaitė Kristina Anglų kalbos mokytoja
34. Sakalavičienė Gražina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
35. Sakalavičienė Vilma Pradinio ugdymo mokytoja
36. Stanelytė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
37. Starkus Saulius Technologijų ir dailės mokytojas
38. Sventickienė Alvyra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
39. Šadagytė Deimantė Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja
40. Šuminaitė-Cimermonienė Inga Lietuvių kalbos mokytoja
41. Venclovienė Daiva Vokiečių kalbos mokytoja
42. Vrubliauskienė Aušra Lietuvių kalbos mokytoja

Klasių vadovai

 1. PUG „Ežiukai 1“ Rasa Jasūdienė
 2. PUG „Ežiukai 2“ Eglė Liutkienė
 3. 1A kl. Rita Juodienė
 4. 1B kl. Valė Petkevičienė
 5. 2 kl. Regina Budžiulienė
 6. 3 kl. Odeta Raškevičienė
 7. 4 kl. Vilma Sakalavičienė
 8. 5A kl. Daiva Macijauskienė
 9. 5B kl. Deimantė Šadagytė
 10. 6 kl. Alina Ambrulevičienė
 11. 7 kl. Nijolė Spūdienė
 12. 8A kl. Saulius Starkus
 13. 8B kl. Inga Šuminaitė-Cimermonė
 14. Ig kl. Kristina Sabaliauskaitė
 15. IIg kl. Edita Losevaitė
 16. IIIg kl. Ona Zofija Jasaitienė
 17. IVg kl. Jurgita Dranginienė