Darbuotojai

Darbuotojai
 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Pareigos

1. 

Stasys Budžiulis

Darbininkas

2. 

Vytautas Simokaitis

Darbininkas

3.

Remigijus Raudonis

Vairuotojas

4.

Pranas Tamošiūnas

Vairuotojas

5.

Tomas Mikušauskas

Kompiuterininkas

6.

Anelė Rudzevičienė

Valytoja

         7.       Ilona Ruočkuvienė

Valytoja

8.

Laima Šidlienė

Valytoja

9.

Nijolė Kriaučiūnienė

Valytoja

10.

Stefanija Skačkauskienė

Valytoja

11.

Danutė Kriaučiūnienė

Valytoja

12.

Palmira Matutienė

Valytoja

13.

Egidija Cikanavičienė

Auklėtojo padėjėja

14.

Violeta Dambrauskienė

Auklėtojo padėjėja

15.

Virginija Mikalauskienė

Auklėtojo padėjėja