Administracija

Administracija
Direktorė Audronė Raibužienė Mob. nr.  868697801 Darbo nr. (8-319) 61202
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Jurkšaitė Mob. nr.   861165184 Darbo nr. (8-319) 61202
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Krasauskienė Mob. nr. 867001511 Darbo nr. (8-319) 61202 vilija66@gmail.com;  mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Asta Gylė Mob. nr. 867271804 Darbo nr. (8-319) 61202 astagyle@gmail.com; mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt  Buhalterė  Lina Bubnienė Mob. nr.  8 610 19177 Darbo nr. (8-319) 69242 lina.bubniene@gmail.com ; mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt Raštvedė   Daina Norkaitienė    (8-319) 61202 mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt   Raštvedė   Laima Černauskienė   (8-319) 61202 mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt