Specialistai

Logopedė Evelina Kašauskienė (vaiko auginimo atostogose) 52 kab. Psichologė Neringa Burdulienė 18 kab. Specialioji pedagogė Eglė Liutkienė 8 kab. Socialinė pedagogė Nijolė Spūdienė 9 kab. Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Erika Bašinskaitė - Zubrienė 52 kab.

Comments are closed.