Specialistai

Logopedė

Evelina Kašauskienė (vaiko auginimo atostogose)

52 kab.

Psichologė

Jurga Taleikytė

18 kab.

Socialinė pedagogė

Nijolė Spūdienė

9 kab.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Erika Bašinskaitė – Zubrienė

52 kab.

Comments are closed.