Mokytojų sąrašas

Mokytojų sąrašas

Eil. Nr. Mokytojo / auklėtojo vardas ir pavardė Dėstomas dalykas
 1. Ambrulevičienė Alina Geografijos mokytoja
 2. Baranauskienė Aldona Technologijų mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
 3. Beikauskienė Jadvyga Šokių mokytoja
 4. Bereišienė Akvilė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
 5. Brazaitytė Kristina Anglų kalbos mokytoja
 6. Budžiulienė Regina Pradinio ugdymo mokytoja
 7. Dranginienė Jurgita Kūno kultūros mokytoja
 8. Dukynienė Elona Fizikos ir informacinių technologijų mokytoja
 9.  Gerulaitienė Irma Bibliotekininkė
 10. Jankauskaitė Laima Rusų kalbos mokytoja
 11. Jasaitienė Ona – Zofija Biologijos mokytoja
 12. Jasūdienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 13. Joneliūnienė Janina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja ir tikybos mokytoja
 14. Juodienė Rita  Pradinio ugdymo mokytoja
 15. Jurkšaitė Loreta Vokiečių kalbos mokytoja
 16. Kabišaitienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 17. Karalevičienė Janė  Rusų kalbos mokytoja
 18. Kereišienė Gintarija Muzikos mokytoja
 19. Keturakienė Eglė Lietuvių kalbos mokytoja
 20. Krasauskienė Vilija  Matematikos ir ekonomikos mokytoja
 21. Kurtinaitienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 22. Kvietkauskienė Dalytė Chemijos mokytoja
 23. Liutkienė Eglė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 24. Losevaitė Edita Istorijos mokytoja
 25. Macijauskienė Daiva Kūno kultūros mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
 26. Maksvytienė Evita Anglų kalbos mokytoja
 27. Meškauskas Rolandas Kūno kultūros mokytojas
 28. Mikušauskienė Laima Etikos mokytoja
 29. Miliūnienė Eglė Meninio ugdymo pedagogė (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
 30. Petkevičienė Valė Pradinio ugdymo mokytoja
 31. Raškevičienė Odeta Pradinio ugdymo mokytoja
 32. Rukšėnas Antanas Fizikos mokytojas
 33. Rukšėnienė Zita Matematikos mokytoja
 34. Sabaliauskaitė Kristina Anglų kalbos mokytoja
 35. Sakalavičienė Gražina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 36. Sakalavičienė Vilma Pradinio ugdymo mokytoja
 37. Stanelytė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 38. Starkus Saulius Technologijų ir dailės mokytojas
 39. Sventickienė Alvyra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 40. Šadagytė Deimantė Matematikos ir informacinių technologijų  mokytoja

41.                  Šuminaitė-Cimermonienė Inga                       Lietuvių kalbos mokytoja

42.                  Venclovienė Daiva                                          Vokiečių kalbos mokytoja

43.                    Vrubliauskienė Aušra                                     Lietuvių kalbos mokytoja

Comments are closed.