Laisvos darbo vietos

Prienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką psichologo pareigoms (1 etatu) užimti. Darbo sutartis sudaroma neterminuota.

  1. Reikalavimai:

– aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

– gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

– gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

– gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

  1. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą.
  2. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
  3. Pretendentas iki 2019 m. spalio 11 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.
  4. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2019 m. spalio 15 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt.

Comments are closed.