Gimnazijos mokytojai

 

Mokytojų ir auklėtojų sąrašas

Eil. Nr. Mokytojo / auklėtojo vardas ir pavardė Dėstomas dalykas Kabinetas
 1. Ambrulevičienė Alina Geografijos mokytoja 10 kab.

 3.

Baranauskienė Aldona Technologijų mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 35 kab.

 4.

Beikauskienė Jadvyga Šokių mokytoja Aktų salė

 5.

Bereišienė Akvilė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 6.

Brazaitytė Kristina Anglų kalbos mokytoja 4 kab.

 7.

Budžiulienė Regina Pradinio ugdymo mokytoja 26 kab.

 8.

Dranginienė Jurgita Kūno kultūros mokytoja Sporto salė

 9.

Dukynienė Elona Fizikos ir informacinių technologijų mokytoja 53 kab./15 kab.

 10.

Gerulaitienė Irma Bibliotekos vedėja 19 kab.

 

 12.

Jankauskaitė Laima Rusų kalbos mokytoja 17 kab.

 13.

Jasaitienė Ona – Zofija Biologijos mokytoja 48 kab.

 14.

Jasūdienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja 37 kab.

 15.

Joneliūnienė Janina Tikybos mokytoja 4 kab.

 16.

Juodienė Rita Pradinio ugdymo mokytoja 38 kab.

 17.

Jurkšaitė Loreta Vokiečių kalbos mokytoja 7 kab.

 18.

Kabišaitienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 19.

Karalevičienė Janė Rusų kalbos mokytoja
 20. Keturakienė Eglė Lietuvių kalbos mokytoja 45 kab.

 21.

Krasauskienė Vilija Matematikos ir ekonomikos mokytoja 25 kab.

 22.

Kvietkauskienė Dalytė Chemijos mokytoja 55 kab.

 23.

Litvaitytė Jolita Ikimokyklinio ugdymo

auklėtoja

 24.

Losevaitė Edita Istorijos mokytoja 5 kab.

 25.

Maksvytienė Evita Anglų kalbos mokytoja 12 kab.

 26.

Maurušaitienė Liucija Lietuvių kalbos mokytoja 46 kab.

 27.

Meškauskas Rolandas Kūno kultūros mokytojas Sporto salė

 28.

Mieliauskienė Nijolė Lietuvių kalbos mokytoja 44 kab.

 29.

Miliūnienė Eglė Meninio ugdymo pedagogė (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)

 30.

Petkevičienė Valė Pradinio ugdymo mokytoja 8 kab.

 31.

Raškevičienė Odeta Pradinio ugdymo mokytoja 36 kab.

 32.

Rukšėnas Antanas Fizikos mokytojas 53 kab.

 33.

Rukšėnienė Zita Matematikos mokytoja 50 kab.

 34.

Sabaliauskaitė Kristina Anglų kalbos mokytoja 16 kab.

 35.

Sakalavičienė Gražina Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 36.

Sakalavičienė Vilma Pradinio ugdymo mokytoja 12 kab.

 37.

Stanelytė Jolita Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 38.

Starkus Saulius Technologijų ir dailės mokytojas 46 kab.

Dirbtuvės

 40.

Venclovienė Daiva Etikos ir vokiečių kalbos mokytoja 5 kab.

 

Klasės vadovų sąrašas:

Eil. Nr. Mokytojo Pavardė, Vardas Vadovaujama klasė
1. Jasūdienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo grupė “Ežiukai”
2. Budžiulienė Regina 1 klasė
3. Raškevičienė Odeta 2 klasė
4. Sakalavičienė Vilma 3 klasė
5. Juodienė Rita 4a klasė
6. Petkevičienė Valė 4b klasė
7. Ambrulevičienė Alina 5 klasė
8. Bendaravičienė Nijolė 6 klasė
9. Starkus Saulius 7a klasė
10. Cimermonė Inga 7b klasė
11. Maksvytienė Evita, Sabaliauskaitė Kristina 8 klasė
12. Losevaitė Edita I g klasė
13. Jasaitienė Ona-Zofija IIg klasė
14. Dranginienė Jurgita IIIg klasė
15. Keturakienė Eglė IVg klasė

 

Comments are closed.