Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai 

Eil. Nr. Pavardė, Vardas Dėstomas dalykas
1. Ambrulevičienė Alina Geografijos mokytoja
2. Baranauskienė Aldona Technologijų mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
3. Beikauskienė Jadvyga  Šokių mokytoja
4. Bereišienė Akvilė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
5. Brazaitytė Kristina Anglų kalbos mokytoja
6. Budžiulienė Regina Pradinio ugdymo mokytoja
7. Dranginienė Jurgita Kūno kultūros mokytoja
8. Dukynienė Elona Fizikos ir informacinių technologijų mokytoja
9. Gerulaitienė Irma Bibliotekininkė
10. Jankauskaitė Laima Rusų kalbos mokytoja
11. Jasaitienė Ona – Zofija Biologijos mokytoja
12. Jasūdienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
13. Joneliūnienė Janina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja / Tikybos mokytoja
14. Juodienė Rita Pradinio ugdymo mokytoja
15. Jurkšaitė Loreta Vokiečių kalbos mokytoja
16. Kabišaitienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Karalevičienė Janė Rusų kalbos mokytoja
18. Kereišienė Gintarija Muzikos mokytoja
19. Keturakienė Eglė Lietuvių kalbos mokytoja
20. Krasauskienė Vilija Matematikos ir ekonomikos mokytoja
21. Kurtinaitienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Kvietkauskinė Dalytė Chemijos mokytoja
23. Liutkienė Eglė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
24. Losevaitė Edita Istorijos mokytoja
25. Macijauskienė Daiva Kūno kultūros mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
26. Maksvytienė Evita Anglų kalbos mokytoja
27. Meškauskas Rolandas Kūno kultūros mokytojas
28. Mikušauskienė Laima Etikos mokytoja
29. Miliūnienė Eglė Meninio ugdymo pedagogė (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
30. Petkevičienė Valė Pradinio ugdymo mokytoja
31. Raškevičienė Odeta Pradinio ugdymo mokytoja
32. Rukšėnas Antanas Fizikos mokytojas
33. Rukšėnienė Zita Matematikos mokytoja
34. Sabaliauskaitė Kristina Anglų kalbos mokytoja
35. Sakalavičienė Gražina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
36. Sakalavičienė Vilma Pradinio ugdymo mokytoja
37. Stanelytė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
38. Starkus Saulius Technologijų ir dailės mokytojas
39. Sventickienė Alvyra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
40. Šadagytė Deimantė Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja
41. Šuminaitė-Cimermonienė Inga Lietuvių kalbos mokytoja
42. Venclovienė Daiva Vokiečių kalbos mokytoja
43. Vrubliauskienė Aušra Lietuvių kalbos mokytoja

Klasių vadovai

 1. PUG „Ežiukai 1“ Rasa Jasūdienė
 2. PUG „Ežiukai 2“ Eglė Liutkienė
 3. PUG „Ežiukai 3“ Janina Joneliūnienė
 4. 1 kl. Regina Budžiulienė
 5. 2 kl. Odeta Raškevičienė
 6. 3 kl. Vilma Sakalavičienė
 7. 4A kl. Rita Juodienė
 8. 4B kl. Valė Petkevičienė
 9. 5 kl. Alina Ambrulevičienė
 10. 6 kl. Nijolė Spūdienė
 11. 7A kl. Saulius Starkus
 12. 7B kl. Inga Šuminaitė-Cimermonė
 13. 8 kl. Evita Maksvytienė ir Kristina Sabaliauskaitė
 14. Ig kl. Edita Losevaitė
 15. IIg kl. Ona Zofija Jasaitienė
 16. IIIg kl. Jurgita Dranginienė
 17. IVg kl. Eglė Keturakienė

 

Comments are closed.