Autorius: Administratorius ADMIN

Užbaigdami iniciatyvą „Pasidžiaukime kartu savo Mokytojais!“ siunčiame visas mokinių padėkos žinutes mokytojams, sudėtas į vieną filmuką ir linkime gerų artėjančių mokslo metų! Prienų švietimo pagalbos tarnyba.Užbaigdami iniciatyvą „Pasidžiaukime kartu savo Mokytojais!“ siunčiame visas mokinių padėkos žinutes mokytojams, sudėtas į vieną filmuką ir linkime gerų artėjančių mokslo metų! Prienų švietimo pagalbos tarnyba.

PAKEITIMAI, DĖL MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO LAIKO!PAKEITIMAI, DĖL MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO LAIKO!

Remiantis naujausiais Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis, dėl moksleivių sveikatos pažymėjimų yra pasikeitimų, kuriuos turėtume žinoti kiekvienas. Ypač svarbi informacija mokyklinio amžiaus vaikus turintiems žmonėms, visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą mokykloje, švietimo ir ugdymo įstaigoms, stovyklų organizatoriams.

   Kiekvienais metais moksleivių tėveliai buvo raginami iki naujų mokslo metų pradžios atlikti sveikatos patikrinimą savo vaikams. Taip pat būdavo prašoma neatidėlioti vizito pas šeimos gydytoją ar odontologą, nes priešingu atveju tenka laukti ilgose eilėse, patiriama nereikalingos įtampos, kurios galima išvengti, norint pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą ugdymo įstaigoms. Tačiau šie metai išskirtiniai ir kitokie ne, tik mums, bet ir visam pasauliui. Dėl išplitusios koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atsirado pasikeitimų ir SAM priėmė naują sprendimą, pratęsti sveikatos pažymėjimų galiojimą laiką, kuriam pritarė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

   Tad mokiniams, kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė ir vaikas tęs mokslus toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje - sveikatos pažymėjimai galios iki metų galo. Moksleiviams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Ir, šiuo atveju tėveliai savo vaikų sveikatą turi patikrinti gydymo įstaigoje iki mokslo metų pradžios. Dar svarbu paminėti, jog Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad stovyklų, išskyrus sporto organizatoriai neturi reikalauti sveikatos pažymėjimų. Išskyrus  Higienos normoje „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ taikomas išimtis.Nepamirškite, jog kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu įvertinama bendra sveikatos būklė, privalomas visiems vaikams iki 18 metų. Taip pat pilnamečiai mokiniai, kurie mokosi ugdymo įstaigoje, pagal bendrojo ugdymo programas privalo pasitikrinti savo sveikatą.

   Visi sveikatos patikrinimo rezultatai, pavyzdžiui, fizinio ugdymo grupė, ūgis, svoris, išvados ir rekomendacijos ir kt. gydytojų yra suvedamos į elektroninę sveikatos sistemą. Sveikatos pažymėjimų rekomendacijas, dėl mokinių sveikatos pedagogams teikia visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje.

Nuo liepos 1 d. galima teikti prašymus dėl socialinės paramos (nemokamo maitinimo) mokiniams.Nuo liepos 1 d. galima teikti prašymus dėl socialinės paramos (nemokamo maitinimo) mokiniams.

Priešmokyklinio ugdymo ir pirmos klasės mokiniams nuo rugsėjo 1 d. nemokamas maitinimas  skiriamas nevertinant pajamų. Pareiškėjas (vienas iš PUG ir pirmos klasės mokinių tėvų, (globėjų) ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų), deklaruojantis gyvenamąją vietą Prienų rajono savivaldybėje, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į mokyklą, kurioje mokinys mokosi, užpildydamas prašymą-paraišką.

 • 2 – 12 klasių mokinių tėvams prašymo formoje reikia nurodyti pajamas, ir pristatyti   patvirtinančius dokumentus (į pajamas neskaičiuojami už vaikus gaunami pinigai bei socialinės išmokos) .
 • Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmėms įsigyti  skiriama jeigu:
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (187,5 Eur);
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
 • Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas:

Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

 • Pirmą kartą pildantiems prašymą – paraišką reikalingi dokumentai (kopijos) socialinei paramai mokiniams gauti:
 • tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 • įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 • žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
 • santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;

Prašymo formas galima rasti gimnazijoje (klausti budinčio darbuotojo).

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Dokumentų apie šeimos gaunamas pajamas pareiškėjui pateikti nereikia.

 Socialinė pedagogė  Nijolė Spūdienė      

Tarptautinė vaikų gynimo dienaTarptautinė vaikų gynimo diena

Vaikai - tai stebuklas, kuris džiugina akis, sukelia šypseną, pripildo širdį laime. Vaikai - tai brangiausia, ką turime, dėl ko gyvename. Šiandien minime Tarptautinę vaikų gynimo dieną - tai priminimas visuomenei apie būtinybę gerbti ir saugoti vaikų teises. Dėl esamo karantino šią dieną negalime susitikti su draugais, bet priešmokyklinukai “Ežiukai -2” paminėjo šią dieną ir siunčia spalvotus linkėjimus visiems mūsų gimnazijos mokiniams.

Paskutinio skambučio šventė!Paskutinio skambučio šventė!

2020 m. gegužės 21 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje neįprastomis sąlygomis įvyko paskutinio skambučio šventė. Tiek gimnazijos abiturientai, tiek būsimi abiturientai, visi gimnazijos mokytojai ir administracija nuotoliniu būdu susirinko į šventinį renginį. Dalijamės gimnazijos moksleivių sveikinimais abiturientams.

1. Paskutinio skambučio šventės proga įteikiamos dovanos Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos abiturientams https://www.youtube.com/watch?v=ND-kQNflt0w&feature=youtu.be

2. Šventinis sveikinimas abiturientams paskutinio skambučio proga https://www.youtube.com/watch?v=ZQV5K6sFI6M&feature=youtu.be

3. 1A klasės sveikinimas gimnazijos 12-tokams. Auklėtoja Rita Juodienė
https://www.youtube.com/watch?v=N8dzFLKPtVE

4. 1b klasės sveikinimas gimnazijos 12-tokams. Auklėtoja Valė Petkevičienė
https://www.youtube.com/watch?v=5eAmrzRyp9A&feature=youtu.be

5. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos himnas https://www.youtube.com/watch?v=8yfPJXwzJqg&feature=youtu.be
6. Muzikinis sveikinimas 12-tokams Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos choro
https://www.youtube.com/watch?v=xKs7Hanv5bM&feature=youtu.be

„Europos egzaminas 2020“„Europos egzaminas 2020“

Gegužės 8 d. „Europos egzaminą“ internetu sprendė visos Lietuvos mokiniai, studentai, organizacijų atstovai, įvairių darboviečių darbuotojai ir individualūs dalyviai. Užduotis buvo galima spręsti nuo 9 val. iki 23.59 val. egzaminas.eu puslapyje. Konkurso, skirto Europos dienai paminėti, dalyviai galėjo pasitikrinti savo žinias apie Europos Sąjungos istoriją, institucijas, kultūrą, geografiją, kalbas ir kt. jau vienuoliktą kartą vykusiame „Europos egzamine”. Šiais metais išskirtinis dėmesys buvo skiriamas Europos Sąjungos žaliojo kurso ir prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos prioritetams.
Mūsų gimnazijos Ig-IIIg klasių mokiniai, taip pat, dalyvavo „Europos egzamine“. Geriausiai užduotis išsprendė IIg kl. mokinys Džiugas Šapkus, kuris pateko į antrąjį „Europos egzamino“ etapą internetu, kuris vyks gegužės 19 d. Taip pat, galime pasidžiaugti ir IIIg kl. mokinių Ievos Sakalauskaitės, Brigitos Anuškevičiūtės bei Ig klasės mokinio Lauryno Dabušinsko rezultatais.
Sveikiname ir džiaugiamės visais mūsų mokiniais, kurie išdrįso sudalyvauti ir pasitikrinti savo žinias „Europos egzamine“!
Istorijos mokytoja Edita Losevaitė