„Ožio diena“

Lapkričio 12 d. vyko etnokultūrinis renginys „Ożio diena“. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir priešmokyklinio ugdymo grupės susipažino su piemenėlių rudens darbų pabaigtuvėms skirta švente. Visi kartu mokėsi šokti ir dainuoti lietuvių liaudies daineles. Žaidė žaidimus-ratelius bei pramoko piemenėlių erzinimų.

 

You may also like...

Comments are closed.