Skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojo pareigoms užimti

Prienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką  ikimokyklinio ugdymo auklėto pareigoms laisvoms  auklėtojų darbo vietoms užimti.

Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (-a).

Pareigybės lygis – B

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą –  planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

  1. Pretendentas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.
  2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4. gyvenimo aprašymą.

  1. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
  2. Pretendentas nuo 2018 m. gegužės 30 d. iki 2018 m. birželio 13 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, tai yra, nuo 2018-05-30 iki 2018-05-13, kasdien nuo 8.00 iki 14.00 val.
  3. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2018 m. birželio 18 d. Tikslus laikas bus praneštas individualiai. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt.

You may also like...

Comments are closed.